Презентація "Нуклеїнові кислоти"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Нуклеїнові кислоти"
Слайд #1
Нуклеїнові кислоти
Підготував Венцеславський Данило


Слайд #2
Нуклеїнові кислоти можуть бути розділені на два класи: 1). РНК, що містять рибозу.2). Дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК), до складу яких входить дезоксирибоза.


Слайд #3
Ті й інші є лінійними полімерами нуклеотидів, що утворюються за допомогою фосфорнодіефірних зв'язків між 5'-фосфатом одного нуклеотиду і 3'-гідроксидною групою цукру сусіднього нуклеотиду.


Слайд #4
Нуклеотиди складаються з трьох компонентів: піримідинової або пуринової основи пов'язаної з вуглеводом (рибози або дезоксирибози), і фосфату, який етерифікує цукор по атомам С2 ', С3' або С5 '. Етерифікація по С5 'найбільш поширена.


Слайд #5
Цитозин
Тимін
Гуанін
Аденін
Дезоксирибоза
H2PO4
(залишок)
Будова нуклеотиду
Азотна основа цукор пентоза залишок фосфорної кислоти.
Цитозин
Гуанін
Урацил
Аденін
Рибоза
H2PO4
(залишок)


Слайд #6
Структура молекули ДНК була відкрита Уотсоном і Криком в 1953 році. Згідно запропонованої ними моделі, ДНК побудована у вигляді правої подвійної спіралі, що складається з двох полінуклеотидних ланцюгів, сплетених один з одним так, що на кожен виток спіралі доводиться 10 пар основ.


Слайд #7
Основи - аденін, тимін (у РНК урацил), гуанін, цитозин - розташовані вздовж осі спіралі, на сахарофосфатному ланцюгу - по периферії і спрямовані антипараллельно один одному. Діаметр спіралі 20 А, відстань між площинами основ 3,4 А.


Слайд #8
Значення нуклеїнових кислот
1.Зберігання, перенесення і передача у спадщину інформації про структуру білкових молекул.
2.Стабільність НК-найважливіша умова нормальної життєдіяльності клітин і цілих організмів.
3.Зміна структури НК-зміна структури клітин або фізіологічних процесів,зміна життєдіяльності.


Слайд #9
І на кінець порівняльна характеристика ДНК і РНК


Слайд #10
ДНК Біологічний полімер Мономер - нуклеотид 4 типи азотистих основ: аденін, тимін, гуанін, цитозин. Комплементарні пари: аденін-тимін, гуанін-цитозин Місцезнаходження - ядро Функції - зберігання спадкової інформації Цукор - дезоксирибоза


Слайд #11
РНК Біологічний полімер Мономер - нуклеотид 4 типи азотистих основ: аденін, гуанін, цитозин, урацил Комплементарні пари: аденін-урацил, гуанін-цитозин Місцезнаходження - ядро, цитоплазма Функції-перенесення, передача спадкової інформації. Цукор - рибоза


Слайд #12