Презентація "Пагін. Його будова"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Пагін. Його будова"
Слайд #1
Пагін. Його будова.
Біологія 6 клас


Слайд #2
Допиши речення
6. Верхівка кореня вкрита …………
7. Під кореневим чохликом розміщена зона …………
8. За рахунок зони поділу корінь ………….
9. Над зоною росту знаходиться ……………
10. Всисна зона має ……………..
11. Кореневі волоски – це ……………..
12. Вода з мінеральними речовинами потрапляє до …
13. Судинами вода з поживними речовинами потрапляє до …
14. Корінь має такі функції …………….
15. Корінь росте ……………


Слайд #3
Мета: 
з’ясувати, що таке  пагін дати йому характеристику як складному, важливому надземному органу ознайомитися з його
розвитком та головними особливостями будови.


Слайд #4
Надземна частина рослин – це пагін. Він має листкостеблову будову


Слайд #5
За будовою пагін складається із стебла, листків та бруньок.


Слайд #6
Воно утримує на собі не лише листки і бруньки, а також квіти і плоди. Стебло забезпечує пересування по рослині поживних речовин.
Стебло – вісь пагона.


Слайд #7
Зовнішня будова стебла
На стеблі добре помітні вузли та міжвузля. Вузол - це місце, де листки відходять від стебла. Міжвузля – відстань між сусідніми вузлами. Уявний кут між стеблом і листком називають пазухою листка.
Вузол
Міжвузля
Пазуха листка


Слайд #8

прямостоячі;
повзучі;
стелючі (лежачі);
За спрямованістю росту розрізняють такі стебла як:

виткі (в’юнкі);
чіпкі;
вкорочені…


Слайд #9
Різноманітність пагонів
За напрямком росту розрізняють вертикальні та горизонтальні пагони. Вертикальні ростуть прямо вгору, тобто вони прямостоячі. Повзучі пагони, лежачі (стелючі) та бічні гілки дерев ростуть горизонтально.


Слайд #10
Бруньки – зародкові пагони, тобто зачатки наступних молодих пагонів.


Слайд #11
Бруньки різних рослин


Слайд #12
Вони є вегетативні, з яких розвиваються листки та репродуктивні, з яких розвиваються квітки.


Слайд #13
Ззовні бруньки захищені міцними покривними лусками.


Слайд #14
Вегетативна брунька


Слайд #15
Найтовщими є стовбури баобабів – 9 м у діаметрі.


Слайд #16
Найвищими є стовбури евкаліптів – 100-105 м.


Слайд #17
Значення пагона
— приймає участь у фотосинтезі;
— через нього відбувається транспортування речовин;
— здійснює повітряне живлення;
— забезпечує винесення листків до світла;
— бере участь в розмноженні;
— через нього можуть виділятися продукти розпаду.


Слайд #18
Лабораторне дослідження
1. Уважно розгляньте пагони рослин, після чого знайдіть у них вузли та міжвузля.
2. Визначте основні частини пагона, такі як стебло, листочки, бруньки верхівкову та бічні, листкові пазухи.
3. В зошит замалюйте будову пагона. На своєму малюнку позначте вісь пагона, тобто стебло, листки, вузли, міжвузля, а також бруньки.
4. За зразками визначте, які рослин мають стебла дерев’янисті, а які — трав’янисті.
5. Визначте де рослини з подовженими і укороченими пагонами.
6.Розгляньте бруньки.
7.Замалюйте вегетативну та генеративну бруньки, схему внутрішньої будови стебла.
8. Заповніть таблицю та на основі неї зробіть висновок.


Слайд #19
Успіхів
у вивченні
наступних тем!