Презентація "Екологічні проблеми"

+27
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Екологічні проблеми"
Слайд #1
Екологічні проблеми
Підготували Коляда Катерина, Дудка Анастасія


Слайд #2
Що таке екологічна проблема?
Екологічна проблема - це зміна природного середовища в результаті антропогенних впливів, що зумовлює порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків


Слайд #3
Атмосферні


Слайд #4
Водні


Слайд #5
Геологічно-геоморфологічні


Слайд #6
Ґрунтові


Слайд #7
Біотичні


Слайд #8
Ландшафтні


Слайд #9
Екологічна криза - фаза розвитку біосфери, яка характеризується якісним оновленням живої речовини(вимиранням одних видів та виникненням інших).
Причини виникнення
екологічної кризи


Слайд #10
Причини екологічної кризи
Демографічний вибух
Урбанізація
Інтенсифікація с/г
Нераціональне використання ресурсів
Аварії, катастрофи, випробування, війни
Підвищене використання енергії і
транспортних засобів.


Слайд #11
Демографічний вибух


Слайд #12
Урбанізація


Слайд #13
Викиди з ТЕС


Слайд #14
Чорнобильська аварія


Слайд #15
Наслідки екологічної кризи


Слайд #16
Забруднення атмосфери


Слайд #17


Слайд #18
Забруднення гідросфери


Слайд #19


Слайд #20
Виснаження земельних ресурсів


Слайд #21
Активізація екзогенних геологічних процесів


Слайд #22
Зниження біорізноманітності й біопродуктивності


Слайд #23
Демографічна криза й зростання захворюваності населення


Слайд #24
Шляхи подолання екологічних проблем


Слайд #25
Нові види відновлювальної енергії та зміна існуючих


Слайд #26
Чиста вугільна енергетика
перша екологічно чиста вугільна ТЕС У Німеччині


Слайд #27
Дотримання екологічних стандартів


Слайд #28
Регулювання зростання народонаселення


Слайд #29
Лісокористування


Слайд #30
Екологічний світогляд


Слайд #31
Екологічні інвестиції


Слайд #32
Екологічно безпечні технології


Слайд #33
Добування з повітря


Слайд #34
Штучні дерева


Слайд #35
Вторинна переробка паперу


Слайд #36
Із 1 кг деревини можна отримати 240-375 г паперу
На виробництво 60 кг паперу йде одне дерево
При переробці 69 кг макулатури - зберігається одне дерево
При отримання 1 т переробленого паперу зберігається 17 дерев


Слайд #37


Слайд #38


Слайд #39


Слайд #40
Дякуємо за увагу :)