Презентація "Клас Комахи. Загальна характеристика класу"

+9
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Клас Комахи. Загальна характеристика класу"
Слайд #1
Клас Комахи.Загальна характеристика класу


Слайд #2
Комахи належать до підтипу Трахейнодишні типу Членистоногі. 


Слайд #3
Середовище існування
Середовища мешкання. 
Комахи опанували майже всі середовища мешкання: наземно-повітряне, ґрунт, прісні водойми, організми інших живих істот.


Слайд #4
Особливості зовнішньої будови.


Слайд #5
Тіло комах чітко поділене на три відділи: голову, груди та черевце


Слайд #6
Голова зовні вкрита суцільною капсулою з кутикули.
З боків голови розташована пара складних очей, між якими у багатьох комах (бджоли, бабки тощо) містяться 1-3 маленькі прості вічка. На відміну від ракоподібних, комахи мають лише одну пару вусиків. Вусики - це органи чуттів комах, передусім нюху та дотику. Крім того, в основі вусиків багатьох видів розташований особливий орган, здатний сприймати рухи повітря або струси поверхні.


Слайд #7
Будова ротових апаратів.


Слайд #8
Груди комах складаються з трьох сегментів: передньо-, середньо- та задньогрудей 


Слайд #9
Черевце у різних груп комах складається з різної кількості сегментів.
На більшості сегментів черевця з боків розташовані отвори - дихальця, якими назовні відкриваються органи дихання.
Черевце комах позбавлене кінцівок або вони видозмінені на органи парування, яйцеклад (у самок коників) чи жало (у ос і бджіл). 


Слайд #10
Покриви.
Як і у всіх членистоногих, зовнішній скелет комах утворений кутикулою, зовнішній шар якої складається з жироподібної речовини, що перешкоджає випаровуванню води. У середньому шарі кутикули містяться пігменти, які надають певного забарвлення тілу. А металічно-блискуче або переливчасте забарвлення комах зумовлене заломленням світла у напівпрозорих верхніх шарах кутикули або її виростах (волосках, лусочках тощо).У багатьох комах у покривному епітелії є залози, що виділяють отруйні чи пахучі речовини, віск тощо через канальці кутикули назовні. 


Слайд #11
Особливості внутрішньої будови
Між внутрішніми органами розташована пухка сполучна тканина - жирове тіло.
Мускулатура розвинена добре.
Завдяки надзвичайній силі скорочень м’язів комахи можуть пересувати вантаж, що перевищує масу їхнього тіла до 25 разів.
Деякі м’язів комах - здатність до скорочення з дуже високою частотою.
Долаючи певну відстань за допомогою ніг, комахи витрачають енергії вдвічі більше, ніж під час польоту на таку саму віддаль.Тобто,політ збережує енергію тварини.
Найдосконаліший політ притаманний мухам. Так, мухи-дзюрчалки, подібно до гелікоптерів, можуть зависати над квітами.


Слайд #12
Органи дихання комах - добре розгалужені трахеї.


Слайд #13
Травна система комах загалом має такий самий план будови, як й інших членистоногих.
Травні залози-лише слинні
Перетравлення-слиною та травним соком(виділяють залозисті клітини середнього відділу кишечнику)
Здатні до позакишкового травлення
У личинок метеликів на нижній губі є шовковичні залози, секрет яких швидко застигає на повітрі і використовується для плетіння коконів.


Слайд #14
Видільна система
Видільна система утворена мальпігієвими судинами — тонкими трубкоподібними виростами кишечника. Їхні вільні кінці лежать у порожнині тіла. Розчинні продукти обміну поглинаються клітинами стінок мальпігієвих судин і просвітами проходять у кишку. Пристосуванням для акумуляції води у комах є жирове тіло. Внаслідок окиснення жирової тканини виділяється велика кількість води.


Слайд #15


Слайд #16
Кровоносна система комах у зв'язку з особливостями будови органів дихання розвинена слабко. Кровоносна система незамкнена. Безбарвна гемолімфа, яка циркулює в порожнині тіла комах, слугує для транспортування поживних речовин, продуктів обміну,гормонів. Рух гемолімфи забезпечується скороченнями спинної судини — серця. Кров безбарвна або жовтувата, рідко червона, що залежить від розчиненого в ній гемоглобіну (наприклад, у личинок комара-мотиля).


Слайд #17


Слайд #18
Нервова система побудована за типом нервового ланцюжка; центральна нервова система включає мозковий ганглій (головний мозок), підглотковий ганглій, сегментарні ганглії черевного ланцюжка.Головний мозок досягає великого розвитку, особливо у суспільних комах.


Слайд #19


Слайд #20
Майже всі комахи роздільностатеві.Чоловічі статеві органи-парні сім'яники, сім'явивідні протоки і копулятивні органи, а жіночі — 2 яєчники та жіночі статеві шляхи.Добре виражений статевий диморфізм: самці та самиці відрізняються за розмірами, забарвленням, розвитком крил, будовою ротового апарату.


Слайд #21
У метеликів і жуків запліднення зовнішньо-внутрішнє(сперматозоїди виводяться в навколишнє середовище й вкриваються захисною оболонкою це запобігає їхньому висиханню. Самиця підбирає їх за допомогою статевих придатків) Часто зустрічається внутрішнє запліднення(сім'яна рідина вводиться безпосередньо в статеві шляхи самиці. Іноді яйця розвиваються шляхом партеногенезу (попелиці,паличники)).


Слайд #22
Практично в усіх комах у життєвому циклі присутня личинка — їм властивий розвиток із перетворенням. У разі розвитку з неповним перетворенням личинка веде такий самий спосіб життя, як і доросла особина — імаго.


Слайд #23
У разі розвитку з повним перетворенням личинка виходить з яйця на ранніх етапах розвитку. На стадії лялечки відбувається руйнування личинкових органів і формування органів імаго. Ріст комах супроводжується линянням. Доросла комаха не линяє.


Слайд #24


Слайд #25
Класифікація
Класифікація досить складна,існує кілька різних систем.


Слайд #26
Класифікація досить складна, існує кілька різних систем.Раніше комах поділяли на два підкласи:Entognatha (Ентогнатні, прихованощелепні): об'єднують три ряди: безвусикові, ногохвости, двохвістки.


Слайд #27
Зараз виділяються в окремий клас.Ectognatha (Ектогнатні, відкритощелепні): поділяються на первиннобезкрилих з 2 рядами — щетинкохвости і махіліди — та крилатих, до яких належить переважна більшість комах: комахи з неповним перетворенням (одноденки, бабки, терміти, таргани, богомоли, веснянки, прямокрилі, сіноїди, пухоїди, воші,рівнокрилі та ін.) і комахи з повним перетворенням (жуки, сітчастокрилі, верблюдки, метелики, перетинчастокрилі, блохи, двокрилі)


Слайд #28
Зараз найчастіше у класі виділяють два підкласи Первиннобезкрилі комахи і крилатих, останні розділяють на два інфраряди Давньокрилі і Новокрилі. До давньокрилих відносять бабок, одноденок і деякі вимерлі ряди. Новокрилих поділяють на надряди Endopterygota (комахи з повним перетворенням), Paraneoptera (воші, трипси, напівтвердокрилі), Orthopteroidea (тарганоподібні, прямокрилі).Постійно пропонуються нові удосконалення до систематики комах.


Слайд #29
Різноманітність
До комах з неповним перетворенням належать ряди Таргани, Терміти, Прямокрилі, Воші, Клопи, Богомоли та інші. До комах з повним перетворенням — рядиТвердокрилі, Лускокрилі, Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи та інші.


Слайд #30
Таргани


Слайд #31
Терміти


Слайд #32
Прямокрилі


Слайд #33
Воші


Слайд #34
Клопи


Слайд #35
Богомоли


Слайд #36
Твердокрилі


Слайд #37
Лускокрилі


Слайд #38
Перетинчастокрилі


Слайд #39
Двокрилі


Слайд #40
Блохи