Презентація "Біологічні науки"

-4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Біологічні науки"
Слайд #1
Біологічні науки


Слайд #2
Біологія (грец. біос – «життя», логос – «вчення») – це сукупність наук про живі істоти, їхню будову, процеси життєдіяльності, взаємозв’язки між собою та умовами навколишнього середовища, закономірності розповсюдження по земній кулі, походження, історичний розвиток, різноманітність тощо.
Термін «біологія» запропонував у 1802р. фр. вчений Ж.-Б. Ламарк.
Біологія


Слайд #3
Ботаніка
Бота́ніка (дав.-гр. βοτανικός — той, що стосується трав, від дав.-гр. βοτάνη — трава, пасовисько) — розділ біології, що вивчає рослини, гриби і водорості.


Слайд #4
Зоологія
Зооло́гія (грец. ζωο та λογος) — це біологічна дисципліна, що вивчає навколишній світ тварин та їхні взаємозв'язки з довкіллям.


Слайд #5
Мікробіологія
Мікробіоло́гія — розділ біології, що займається вивченням мікроорганізмів, в основному вірусів, бактерій, грибів, водоростей і найпростіших.


Слайд #6
Бактеріологія
Бактеріоло́гія (від грецьк. bakteria— паличка і logos—слово) — розділ мікробіології, що вивчає будову, життя і властивості бактерій.


Слайд #7
Вірусологія
Вірусологія — розділ мікробіології, що вивчає будову, життя і властивості вірусів.


Слайд #8
Мікологія
Міколо́гія (грец. μύκης — гриб і ...логія) — наука, яка досліджує гриби як особливу групу організмів, що становлять самостійне царство живої природи.
Раніше, коли гриби відносили до рослин, мікологія вважалась одним із розділів ботаніки.


Слайд #9
Ліхенологія
Ліхенологія – наука про лишайники.


Слайд #10
Біохімія
Біохімія – наука, що вивчає хімічні процеси в клітині.


Слайд #11
Молекулярна біологія
Молекулярна біологія – це розділ біохімії, що вивчає організацію спадкової інформації та біосинтез білка.


Слайд #12
Цитологія
Цитологія – наука про клітини.


Слайд #13
Гістологія
Гістологія – наука про тканини.


Слайд #14
Морфологія
Морфологія – наука про будову й форму організмів.


Слайд #15
Анатомія
Анатомія – наука про внутрішню будову.


Слайд #16
Ембріологія
Ембріологія – наука, що вивчає ембріональний період онтогенезу.


Слайд #17
Фізіологія
Фізіологія – наука про процеси життєдіяльності.


Слайд #18
Систематика
Систематика – наука про класифікацію організмів.


Слайд #19
Генетика
Генетика – наука про спадковість і мінливість.


Слайд #20
Селекція
Селекція – наука про методи створення порід домашніх тварин, сортів культурних рослин та штамів мікроорганізмів з потрібними людині властивостями.


Слайд #21
Біотехнологія
Біотехнологія – наука про використання живих організмів та біологічних процесів у виробництві.


Слайд #22
Генна інженерія
Генна інженерія – це зміна генотипу введенням або вилученням з клітин генів чи їх груп.


Слайд #23
Палеонтологія
Палеонтологія – наука про викопні рештки живих істот.


Слайд #24
Еволюційне вчення
Еволюційне вчення – наука про історичний розвиток живих організмів.


Слайд #25
Екологія
Екологія – наука про взаємозв’язки організмів між собою та навколишнім середовищем.