Презентація "Походження життя"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Походження життя"
Слайд #1
Походження життя


Слайд #2
Життя є спосіб існування білкових тіл
і цей спосіб, полягає по суті
в постійному самовідновленні
складових частин ціх тіл.
Ф.Енгельс


Слайд #3
Походження життя на Землі
Наш світ – корабль,на якому
розум вітрило, а думки кермо.


Слайд #4
Теорія Креаціонізм


Слайд #5
Креаціонізм— віра в те, що світ, людина та різні форми життя на Землі створені вищою, надприродною силою.

Креаціонізм теорію, яка стверджує: життя створене Богом і його розвиток відбувається згідно Його плану. Ця теорія відрізняється від теорії еволюції - яка заперечує будь який вплив Бога на розвиток життя і вважає, що причиною всіх змін в розвитку живих організмів є боротьба (конкуренція). Мовляв, у конкуренції перемагають найкращі - вони "передають" свої "риси" нащадкам - і так відбувається "прогрес живого".


Слайд #6
Людина до сьогоднішнього дня достеменно не знає, як відбувся процес творення світу. З приводу цього існує чимало дискусій у науці. Представники християнства та інших релігійпереконані, що людина створена Богом, як про те написано в Біблії, проте не всі поділяють їхню точку зору. Чимало науковців підтримують теоріюДарвіна про те, що людина – продукт еволюції. Для багатьох віра веволюцію стала причиною проблем сучасного суспільства. . Будь-яка наукова теорія так чи інакше просуває наше знання тамислення людини вперед і має право на існування. Сьогодні важливорозповсюдити в освіті та суспільстві теорію креаціонізму, для того щобсприяти релігійному вихованню молодого покоління і встановити істину про механізм створення світу.


Слайд #7
Найбільш відома біблійна версія лежить в основі теорії креаціонізму.
Відповідно до неї людина створена Богом.
У християнські релігії Бог
створив першу людину на шостий день за образом і подобою Своєю Створивши Адама з пороху земного, Бог вдихнув у нього життя.
Пізніше з ребра Адама була створена перша жінка - Єва.
Висуваються різні докази цієї теорії, найважливіша з яких - подібність міфів і легенд різних народів, що розповідають про створення людини. Теорії креаціонізму дотримуються послідовники майже всіх найбільш поширених релігійних вчень (особливо християни, мусульмани, іудеї).


Слайд #8

Як сказано в Біблії що світ і всі організми були створені за 6 днів тривалістю по 24.


Слайд #9


Слайд #10
Креаціоністами Були такі видатні біологи,
як Карл
Лінней
(1707—1778)
шведський природознавець: ботанік, зоолог і лікар — видатний учений XVIII століття, перший президент Шведської Академії Наук


Слайд #11
Жорж Леопольд Кюв'є
(1769 — 1832)
французький натураліст, вважається засновником порівняльної анатомії та палеонтології.


Слайд #12
В останні роки робляться спроби наукового доведення того, що
описано в Біблії. Тому, визнаючи все ж обмежені можливості науки взагалі в
з'ясуванні проблем людського життя, треба з належним розумінням
ставитися до того, що цілий ряд видатних вчених визнають існування
Творця, як усього навколишнього світу, так і різноманітних форм життя на
нашій планеті. Гіпотеза творіння не може бути ані доведена, ні спростована і
буде існувати завжди разом з науковими гіпотезами про походження життя.


Слайд #13
У кінцевому рахунку, критерієм вибору для кожного індивідуума
є віра в ту чи іншу теорію, кожен має право представляти своїх предків на
власний лад. Проте християни повинні все ж підтримувати теорію
креаціонізму, як розумний задум Бога створити людину за образом і подобою
Собі Самому. Креаціонізм не заперечує жодної з теорій й подальшого
розвитку світу. Будь – яка теорія має право на життя, проте людина повинна
дійти до логічно правильних висновків та знайти для себе беззаперечну
істину.


Слайд #14
Дякую за увагу