Презентація "Різноманітність тканин живих організмів"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Різноманітність тканин живих організмів"
Слайд #1
Різноманітність тканин
живих організмів
Матеріали до уроків у 10 класі


Слайд #2
На основі знань біології рослин, біології
тварин та біології людини згадати
різноманітність їхніх клітин і тканин у
зв’язку з виконуваними функціями.
Дати коротку характеристику
основним видам рослинних і
тваринних тканин. Розвивати
уміння порівнювати біологічні об’єкти.
Мета уроку


Слайд #3
З чим пов’язана різноманітність
клітин і тканин
у живих організмах?
Проблемне запитання


Слайд #4
У квіткових рослин нараховують 80 різноманітних типів клітин
Рослинні клітини


Слайд #5
Рослинні клітини
Форми рослинних клітин


Слайд #6
Рослинні клітини
Клітини кореня


Слайд #7
Рослинні клітини
Клітини здерев’янілого стебла


Слайд #8
Рослинні клітини
Клітини листка


Слайд #9
Рослинні клітини
Вибрати вірну відповідь
Із напівмертвих клітин побудовані:
а) продихи;
б) судини;
в) ситоподібні трубочки.
Клітини із виростами наявні у:
а) шкірці листка;
б) тканинах кореня;
в) луб’яних волокнах.


Слайд #10
Рослинні клітини
Що зображено на малюнку?


Слайд #11
Рослинні клітини
Що зображено на малюнку?


Слайд #12
Тканини рослин


Слайд #13
Тканини рослин
Твірні тканини


Слайд #14
Тканини рослин
Твірні тканини
Cкладаються з молодих клітин, щільно притиснутих одна до одної, які здатні до постійного поділу. Вони дрібні, мають тонкі стінки й великі ядра, чим і забезпечується їхній постійний і швидкий поділ. Розташовуються твірні тканини на верхівках кореня та пагона або всередині цих органів.


Слайд #15
Тканини рослин
Завдяки твірним тканинам пагони ростуть у висоту, а корені у глибину. Вони дають початок усім іншим тканинам.


Слайд #16
Тканини рослин
Покривні тканини


Слайд #17
Тканини рослин
Покривні тканини утворені щільно зімкнутими клітинами, які часто бувають мертвими.
Розташовані на поверхні рослин.
Відмежовують рослину від навко-
лишнього середовища та виконують захисні функції.
Зверху клітини можуть бути вкриті жироподібними або воскоподібними шарами речовин.


Слайд #18
Тканини рослин
Продихи – це особлива складова частина покривних тканин, через які здійснюється газообмін між рослиною та довкіллям. Продих складається з двох клітин бобоподіб-
ної форми та продихової щілини між ними.
Продихи


Слайд #19
Тканини рослин
Основні тканини


Слайд #20
Тканини рослин
Основні тканини є переважаю-
чими в рослинах. До них належать:
хлорофілоносна (фотосинтезуюча), що знаходиться у листках і зелених молодих стеблах;
запасаюча – у серцевині;
водоносна – у кактусах.


Слайд #21
Тканини рослин
Міжклітинники – це спеціальні повітряні порожнини, які знаходяться в основних тканинах.


Слайд #22
Тканини рослин
Механічні тканини


Слайд #23
Тканини рослин
Механічна тканина – особливий вид основної, що надає рослині пружності і міцності, тобто є для рослин опорою.


Слайд #24
Тканини рослин
Провідні тканини


Слайд #25
Тканини рослин
Провідні тканини – це тканини, по яких переміщаються розчинені поживні речовини. Вони здійснюють зв’язок між підземною та надземною частинами рослин.


Слайд #26
Тканини рослин
Провідні тканини поділяються на два види:
ксилема – судини, по яких рухається вода з розчиненими в ній речовинами від коренів до листків;
флоема – ситоподібні трубочки, по яких рухаються органічні речовини, що утворюються в листках під час фотосинтезу.


Слайд #27
Тканини рослин
Яка тканина зображена на малюнку?


Слайд #28
Тваринні клітини
Різноманітність тваринних клітин


Слайд #29
Тваринні клітини
Одноклітинні організми


Слайд #30
- Епітеліально-м’язові
- Жалкі
- Нервові
- Проміжні
- Травні
- Залозисті
- Яйцеклітина
- Сперматозоїд
Клітини гідри


Слайд #31
У тварин і людини нараховують 4 групи тканин:
Епітеліальні.
Сполучні.
М’язові.
Нервова.
Тканини тварин


Слайд #32
Кубічний епітелій
Плоский епітелій
Епітеліальні тканини


Слайд #33
Циліндричний епітелій
Війчастий епітелій
Епітеліальні тканини


Слайд #34
Багатошаровий епітелій
Епітеліальні тканини
Епітелій тонкого кишечника


Слайд #35
М'язові тканини
Посмугована Гладенька Серцева


Слайд #36
М'язові тканини
Назвати їх


Слайд #37
Сполучні тканини
Пухка Щільна Хрящ Кістка Кров


Слайд #38
Сполучні тканини
Назвати їх.


Слайд #39
Нервова тканина
Будова нервової клітини


Слайд #40
Тканини тварин
Які тканини зображено?


Слайд #41
З чим же пов’язана різноманітність
клітин і тканин
у живих організмах?
Дати відповідь на проблемне запитання


Слайд #42
Успіхів
у вивченні
нових тем!