Презентація "Адаптація людини до навколишнього середовища"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Адаптація людини до навколишнього середовища"
Слайд #1
Презентація на тему:«Адаптація людини до навколишнього середовища . Фізіологічні основи загартування»
Підготувала:


Слайд #2
Адаптація — здатність живого організму пристосовуватися до мінливих умов навколишнього середовища, що виробилась у процесі еволюційного розвитку.


Слайд #3
Значення адаптації:
Допомагає організму переносити значні зміни в навколишньому середовищі;
Допомагає перебудувати фізіологічні функції,поведінку відповідно до змін;
Забезпечує підтримку сталості внутрішнього середовища організму, якщо параметри деяких чинників навколишнього середовища виходять за межі оптимальних.


Слайд #4
Організми, що адаптовані до свого оточуючого середовища, здатні до наступних дій:
Отримувати повітря, воду, їжу та поживні речовини;
Пристосовуватись до фізичних характеристик оточуючого середовища, таких як температура, освітленість та вологість;
Захищатись від природніх ворогів;
Розмножуватись;
Реагувати на зміни оточуючого середовища.


Слайд #5


Слайд #6
Структурні адаптації — це спеціальні частини організму, що допомагають йому виживати в природніх умовах.

Наприклад:
бути колір шкіри;
форма тіла;
відозміни покривів;


Слайд #7
Адаптації поведінки — це відозміни поведінкових реакцій організму у відповідь на зміни в оточуючому середовищі.
Наприклад
умовні або безумовні рефлекси.


Слайд #8
Фізіологічні адаптації — це системи всередині організму, що дозволяють виконувати деякі біохімічні або фізіологічні процеси .
Наприклад:
секрецію отрути;
підтримання температури тіла;
нейтралізацію токсинів при травленні.


Слайд #9


Слайд #10
Маладаптація
Можливою є ситуація, коли деяка перевага, що її надає адаптація, з часом зменшується, аж до стану, коли минула адаптація стає шкідливою для виживання виду. Таке явище відомо під назвою «маладаптація», і може зустрічатись серед рослин, тварин або людей в таких областях як біологічні процеси, психологія, та безумовні рефлекси.


Слайд #11
Акліматизація
Існує велика різниця між адаптацією та зовнішньо схожою на неї акліматизацією. Адаптація виникає та стабілізується протягом поколінь, що змінюють одне одного; акліматизація ж відбувається на проміжку часу всередині життєвого циклу однієї особини, і звичайно пов'язана з набагато менш критичними впливами оточуючого середовища.


Слайд #12
Проблеми адаптації людини до навколишнього середовища.


Слайд #13
Людина, як і інші види живих організмів, здатний адаптуватися, тобто пристосовуватися до умов навколишнього середовища.
Адаптацію людини до нових природних і виробничих умов –це сукупність соціально-біологічних властивостей і особливостей, необхідних для стійкого існування організму в конкретній екологічному середовищі.


Слайд #14
В даний час значна частина хвороб людини пов'язані з погіршенням екологічної ситуації в нашому середовищі проживання:
Забрудненнями атмосфери, води та грунту;
Недоброякісними продуктами харчування;
Зростанням шуму.


Слайд #15
Пристосовуючись до несприятливих екологічних умов, організм людини відчуває стан напруги, стомлення.


Слайд #16
Серед людей можна виділити два крайніх адаптивних типу людини:
Спринтер;
Стаєр.


Слайд #17
Серед людей можна виділити два крайніх адаптивних типу людини:


Слайд #18
Засоби підвищення адаптаційних можливостей організму.


Слайд #19
Кожна людина повинна сприяти підвищенню витривалості свого організму.
Необхідні умови:
Вчасне і раціональне харчування;
Чергування режиму сну та активності, праці і відпочинку;


Слайд #20
Але особливу роль у підвищенні адаптаційних можливостей організму відіграють фізичне тренування і загартовування.


Слайд #21
Регулярні фізичні вправи є найефективнішим засобом підвищення опірності організму хворобам та несприятливим впливам довкілля.

Завдяки тренованості полегшується становлення адаптаційних реакцій організму до екстремальних умов.


Слайд #22
Регулярне заняття спортом(без зловживання фізичними навантаженнями) сприяє високому рівню витривалості.
Позитивний вплив рухової активності на життєдіяльність організму:
збалансованість метаболізму,
активація вегетативних систем (кровообігу, дихання),
формування нервових механізмів керування процесами,
розвиток організму в цілому.


Слайд #23
Висновок:
Людство - лише незначна частина біосфери, а людина є лише одним із видів органічного життя - Homo sapiens. Розум виділив людину з тваринного світу і дав йому величезну могутність. Людина протягом століть прагнула не пристосуватися до природного середовища, а зробити його зручним для свого існування. Тепер всім зрозуміло, що будь-яка діяльність людини впливає на навколишнє середовище, а погіршення стану біосфери небезпечно для всіх живих істот, у тому числі і для людини.


Слайд #24
Дякую за увагу!