Презентація "Серце людини"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Серце людини"
Слайд #1
C Е Р Ц Е


Слайд #2
Серце – порожнистий м’язовий орган, що займає центральне місце серцево-судинної системи людини.
C Е Р Ц Е


Слайд #3
C Е Р Ц Е
Серце розміщене
в грудній порожнині
між легенями (у середостінні). Його верхівка спрямована вниз і ліворуч.


Слайд #4
Знизу до серця прилягає сухожильно-м’язова переділка – діафрагма, яка відокремлює грудну і черевну порожнини між собою.
C Е Р Ц Е


Слайд #5
Судини, які виходять із серця – артерії: аорта та легенева артерія, а судини, які впадають у серце – вени: порожнисті та легеневі.
C Е Р Ц Е


Слайд #6
Серце у людини
4-камерне:
ліве передсердя;
праве передсердя;
лівий шлуночок;
правий шлуночок.
Між лівою і правою частинами серця знаходиться повна перегородка.
C Е Р Ц Е


Слайд #7
Між передсердями і шлуночками розміщені стулкові клапани:
у лівій половині серця двостулковий клапан, у правій тристулковий.
Між шлуночками та артеріями наявні півмісяцеві клапани.
C Е Р Ц Е


Слайд #8
C Е Р Ц Е
Клапани серця
двостулковий
клапан
тристулковий
клапан
аортальний
клапан
клапан легеневої
артерії


Слайд #9
C Е Р Ц Е
Двостулковий клапан має назву мітральний, бо нагадує мітру – архієрейський головний убор.
Півмісяцеві клапани називають кишеньковими, так як мають вигляд кишеньок, повернутих проти зворотного току крові.


Слайд #10
C Е Р Ц Е


Слайд #11
Стінка серця має
три шари:
зовнішній – сполучнотканинний-
епікард;
середній – м’язовий –
міокард;
внутрішній – епітеліальний –
ендокард.
C Е Р Ц Е


Слайд #12
Серце міститься у спеціальній сумці або сорочці – перикарді. У ній постійно наявна рідина, необхідна для зменшення тертя під час роботи серця.
C Е Р Ц Е


Слайд #13
Маса серця – 250-350 г. Розміри відповідають розміру кулака людини.
C Е Р Ц Е


Слайд #14
Кров у серці рухається в одному напрямку: - із передсердь у шлуночки;
із шлуночків у судини.
Якщо частина крові може повертатися у зворотному напрямку – це порок серця.
C Е Р Ц Е


Слайд #15
C Е Р Ц Е
Рух крові у серці


Слайд #16
C Е Р Ц Е
Рух крові у серці


Слайд #17
C Е Р Ц Е
Рух крові у серці


Слайд #18
Серце має свої власні судини, які його живлять.
Вони носять назву коронарні (вінцеві).
Через них за добу протікає 500 л крові.
C Е Р Ц Е


Слайд #19
Міокард – серцевий м’яз. Йому властиві такі фізіологічні властивості: скоротливість, автоматизм, збудливість, провідність.
C Е Р Ц Е


Слайд #20
М’яз лівого шлуночка завтовшки 15 мм, а правого 5-7 мм. Товщина м’язів обох передсердь однакова – 3 мм.
Отже, найбільшу роботу виконує лівий шлуночок, тому що з нього, через аорту, поступає кров в усі частини тіла, крім легень.
C Е Р Ц Е


Слайд #21
C Е Р Ц Е


Слайд #22
C Е Р Ц Е


Слайд #23
C Е Р Ц Е
Скорочення серцевого м’яза не контролюється свідомістю. Він змінює частоту, ритм і силу своїх скорочень тільки за наказами вегетативої нервової
та ендокринної систем.
У процесах скорочення
беруть участь сполуки
кальцію, калію, натрію,
а також гормони.


Слайд #24
Збудження, яке виникає в будь-якій ділянці серця, поширюється по всьому серцю. Міокард збуджується під впливом імпульсів спеціалізованих клітин серця. Ці імпульси і задають ритм скорочення серцевого м’яза. Здатність скорочуватися під впливом імпульсів носить назву автоматизм серця.
C Е Р Ц Е


Слайд #25
C Е Р Ц Е
Водії серцевого ритму


Слайд #26
Розслаблення серцевого м’яза - діастола
C Е Р Ц Е
Скорочення
серцевого м’яза -
систола


Слайд #27
Систолічний об’єм крові (СОК) – кількість крові, яку серце викидає в аорту за одне скорочення – це близько 65-75 мл.
Хвилинний об’єм крові (ХОК), що перекачує серце, можна визначити, підрахувавши частоту скорочень серця (ЧСС) за 1 хв. У нормі це 60-85 уд.хв. ХОК=СОК ЧСС=70 75=5250 мл\хв., що становить понад 5 л крові.
C Е Р Ц Е
х
х


Слайд #28
C Е Р Ц Е
Серцевий цикл
Серцевий цикл – це послідовність скорочень і відпочинку серця. Він складається із:
скорочення передсердь – 0,1 сек;
скорочення шлуночків – 0,3 сек;
повне розслаблення серця – 0,4 сек.
Отже, тривалість серцевого циклу – 0,8 сек.


Слайд #29
C Е Р Ц Е
Серцевий цикл


Слайд #30
C Е Р Ц Е
Серцевий цикл


Слайд #31
C Е Р Ц Е
Функції серця
Основна функція – насосна, пов’язана
із накачуванням крові у судини і
перенесенням її до клітин тіла. Вона
забезпечується такими властивостями
як:
Автоматизм.
Збудливість.
Скоротливість.
Проведення імпульсів.


Слайд #32
C Е Р Ц Е
Кардіограма
Електричні імпульси можна зареєструвати і графічно записати. Запис електричних струмів називається електрокардіограма.


Слайд #33
C Е Р Ц Е
Чи знаєте ви, що…
…серце за добу переганяє близько 7 тисяч літрів крові, що рівнозначно підняттю залізничного вагона на висоту 1 метра.
…під час змагань у спортсменів хвилинний об’єм крові сягає 40 л, а годинний – 2,5 тонни.


Слайд #34
C Е Р Ц Е
Чи знаєте ви, що…
…у померлої людини серце може слабо скорочуватися. Це пов’язано з тим, що клітини водіїв ритму деякий час (2-4 год) після смерті продовжують функціонувати, а з ними зберігаються функції автоматизму, збудливості та скоротливості.


Слайд #35
C Е Р Ц Е
Зробити позначення


Слайд #36
C Е Р Ц Е
Зробити позначення


Слайд #37
C Е Р Ц Е
Експрес-тест
1. У стані спокою ЧСС = :
а) 50-90 уд.хв.; б) 60-85 уд.хв.; в) 20-40 уд.хв.; г) 100-150 уд.хв.
2. За одне скорочення серце викидає крові:
а) 10-15 мл; б) 45-60 мл; в) 100-150 мл; г) 65-75 мл.
3. Судини, що живлять саме серце:
а) аорта та легенева артерія; б) коронарні; в) порожнисті.
4. Захищає та відокремлює серце в грудній порожнині:
а) діафрагма; б) перикард; в) ребра; г) міокард.
5. Клапанів у серці:
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.


Слайд #38
Шановні учні!
Серце дається людині одне. Його нічим не можна замінити. Воно виконує важливі функції, без яких живий організм існувати не буде. Бережіть його!