Презентація "Опорно-рухова система людини"

+6
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Опорно-рухова система людини"
Слайд #1
Опорно-рухова
система людини
СШ №273
9 клас


Слайд #2
Опора та рух
Пасивна частина
Активна частина
Скелет
М'язи


Слайд #3
Скелет (skeletos – висохший) – сукупність
твердих тканин в організмі, що слугують опорою тіла або окремих його частин та захищає від механічних пошкоджень.
Кістка (os, ossis) – орган, основний елемент скелета хребетних.
Опора та рух


Слайд #4
М’язи – сукупність скоротливих органів руху тварин і людини, що забезпечують переміщення тіла та його частин в просторі.
Опора та рух
М’яз (від грец. mios - м’яз) – складова частина м’язової системи, що забезпечує виконання механічної роботи.


Слайд #5
Опорна
скелет забезпечує опору всій масі тіла організму.
Рухова
скелет забезпечує разом з м’язами рух тіла.
Захисна
скелет захищає внутрішні органи, утворюючи порожнини тіла.
Формоутворююча
скелет визначає і зберігає форму тіла.
Кровотворна
червоний кістковий мозок – джерело клітин крові.
Обмінна
кістки – джерело Ca, Р, та інших мінеральних речовин.
Опора та рух
Функції
скелету


Слайд #6
Рухова
м’язи забезпечують переміщення тіла та його частин в просторі.
Формоутворююча
м’язи визначають форму і розміри тіла.
Захисна
м’язи утворюють порожнини тіла для захисту внутрішніх органів.
Енергетична
м’язи перетворюють хімічну енергію в механічну та теплову.
Запасаюча
м’язи – місце, де запасається глікоген.
Функції м’язової системи
Опора та рух


Слайд #7
Мікроскопічна будова кістки
Опора та рух
Клітини кістки – остеоцити, беруть участь в побудові кісткової тканини. Розташовуються вони концентрично, утворюючи колові системи – остеони. Всередині них є канал, де проходять кровоносні судини та нерви.


Слайд #8
Опора та рух
Анатомічна будова кістки
За величиною та функціями кістки поділяються на:
трубчасті, короткі губчасті та плоскі.


Слайд #9
Опора та рух
Анатомічна будова кістки
Тіло трубчастої кістки складається з щільної – компактної речовини, а головка – з губчастої, утвореної перетинками (пластинками), розташова-
ними у взаємоперпендикулярних напрямках.


Слайд #10
Опора та рух
Будова трубчастої кістки
Трубчаста кістка складається з тіла (діафіза) та двох головок – епіфізів.
Всередині кістки знаходиться порожнина, яка у дітей заповнена червоним кістковим мозком, а у дорослих – жовтим кістковим мозком. Між пере-
тинками губчастої речовини, і у дорослих, і у дітей наявний червоний кістковий мозок – орган кровотворення.


Слайд #11
Опора та рух
Будова трубчастої кістки


Слайд #12
Будова плоских і коротких кісток
Опора та рух
Плоскі та короткі кістки складаються тільки з губчастої речовини, вкритої тонким шаром компактної речовини. Плоскі – це лопатка Короткі - це хребці
та кістки тазу. та кістки зап’ястка.


Слайд #13
Опора та рух
Ріст кістки у довжину
Головки трубчастих кісток мають суглобову поверхню, вкриту хрящем, що складається з клітин – хондроцитів та міцних сполучнотканинних волокон. Завдяки клітинам хряща кістка росте у довжину.


Слайд #14
Ріст кістки у товщину
Зовні кістка вкрита окістям – тонкою сполучнотканинною оболонкою, що містить багато судин і нервів. Її внутрішній шар складається з клітин, які ростуть, розмножуються і забезпечують ріст кістки в товщину, а також загоєння її при переломах. Живлення кістки відбувається завдяки кровоносним судинам.
Опора та рух


Слайд #15
Опора та рух
Мікрофотографія кістки


Слайд #16
Хімічний склад кістки
Кістки містять 50% води, 25% органічних речовин (15% білків та 10% жирів) і 22% мінеральних речовин. Із мінеральних речовин найбільшу кількість становлять сполуки кальцію та фосфору.
Основною органічною речовиною кістки є колаген (осеїн), який має добре виражені еластичні властивості й надає кісткам пружності.
Кістки такі міцні, що можуть витримати 1500 кг, наприклад стегнова кістка.
Опора та рух


Слайд #17
Опора та рух
Хімічний склад кістки
Якщо кістку покласти на добу у 10% розчин соляної кислоти, то мінеральні речовини в ній розчиняться. Кістка стане гнучкою та пружною і її можна зав’язати у вузол.
Якщо кістку прожарити на вогні, то вода з неї випарується, органічні речовини згорять і кістка стане крихкою.
Отже, органічні речовини надають кісткам пружності і гнучкості, а неорганічні – твердості і міцності.


Слайд #18
В місцях прикріплення м’язів на кістках є горбистості, нерівності, шероховатості, які роблять рельєф кістки шорстким.
Опора та рух
Прикріплення м’язів


Слайд #19
З’єднання кісток
Розрізняють нерухомі, напіврухомі та рухомі з’єднання кісток скелету. Їх ще класифікують як переривчасті та неперервні з’єднання.
Опора та рух


Слайд #20
Опора та рух
Нерухомі з’єднання кісток
До нерухомих з’єднань належать шви. Між ними знаходиться прошарок сполучної тканини. Так поєднані кістки черепа.
У кістках тазу поєднання трьох кісток між собою зовсім непомітні.


Слайд #21
Опора та рух
Напіврухомі з’єднання кісток
Напіврухомі – це з’єднання кісток, між якими знаходиться прошарок хрящової тканини. Так поєднані між собою хребці у хребті, з хрящів утворена реберна дуга.


Слайд #22
Опора та рух
Рухомі з’єднання кісток
Рухомі з’єднання – це суглоби. Вони складаються з суглобових поверхонь кісток, хрящів, що покривають ці поверхні, та суглобової сумки з рідиною для зменшення тертя. Суглобові поверхні відповідають одна одній: якщо на одній кістці поверхня опукла то на другій ввігнута.


Слайд #23
Опора та рух
Рухомі з’єднання кісток
Форми суглобів
променево-ліктьовий
плечовий
зап’ястковий
Кулястий
Еліпсоподібний
Циліндричний


Слайд #24
Опора та рух
Класифікація суглобів
Залежно від кількості кісток, що беруть участь в утворенні суглобів, їх поділяють на:
прості (міжфалангові);
комплексні (грудинно-ключичний);
комбіновані (скронево-нижньощелеповий).


Слайд #25
До неперервного з’єднання кісток належать зв’язки – товсті пучки, утворені еластичною сполучною тканиною. Вони прикріплені перехресно від однієї кістки до другої, що сприяє зміцненню суглоба та обмеженню надмірних рухів суглобів.
Опора та рух
Зв’язки


Слайд #26
Відділи тіла
Опора та рух
Відділи скелету
череп
хребет
таз
грудна
клітка
нижня
кінцівка
верхня
кінцівка
тулуб
голова
нижня
кінцівка
верхня
кінцівка


Слайд #27
Опора та рух
Скелет людини
Скелет людини складають близько 220 кісток. Він поділяється на
осьовий та додатковий. До осьового відносяться череп, хребет, грудна клітка і таз. Додатковий утворюють нижні та верхні кінцівки.


Слайд #28
Опора та рух
Кістки черепа


Слайд #29
Опора та рух
потилична
тім’яна
скронева
вилична
клиновидна
лобна
носова
решітчаста
сльозова
верхня щелепа
нижня щелепа
Кістки черепа


Слайд #30
Опора та рух
Кістки черепа


Слайд #31
Опора та рух
Кістки черепа


Слайд #32
Опора та рух
Хребет
Це основа всього скелету. Він об’єднує в єдине ціле всі його складові частини.


Слайд #33
Опора та рух
Хребет


Слайд #34
Опора та рух
Хребет
Складовими частинами хребта є хребці, їх 33-34. Відділів хребта - 5:
- шийний – 7 хребців;
грудний – 12 хребців;
поперековий – 5 хребців; - крижовий – 5, що зрослися у криж;
куприковий – 4-5, що зрослися у куприк.


Слайд #35
Опора та рух
Хребет


Слайд #36
Опора та рух
Хребет
Хребці між собою з’єднуються хрящами – міжхребцевими дисками. Це забезпечує його гнучкість.
Кожен хребець складається з тіла, дуги, поперечних відростків та єдиного остистого відростка, який повернутий назад.


Слайд #37
Опора та рух
Хребет
Хребет має 4 вигини, тому вигляд збоку нагадує латинську букву S.
Вигини сприяють збереженню рівноваги та пом’якшенню поштовхів.


Слайд #38
Опора та рух
Хребет


Слайд #39
Посередині хребта є отвір, у якому знаходиться спинний мозок.
Опора та рух
Хребет


Слайд #40
Опора та рух
Хребет


Слайд #41


Слайд #42
Опора та рух
Грудна клітка
Грудна клітка складається з 12 пар ребер, грудної кістки – груднини та 12 грудних хребців. 1- 6 пари ребер прикріплюються до груднини, 7-10 пари з’єднані разом і утворюють реберну дугу, а 11 та 12 пари недорозвинені і закінчуються вільно. Донизу грудна клітка розширена.


Слайд #43
Опора та рух
Грудна клітка


Слайд #44
Опора та рух
Грудна клітка


Слайд #45
Опора та рух
Грудна клітка
З’єднання ребер із грудниною та хребцями досить рухливе і тому грудна клітка може збільшувати або зменшувати свій об’єм під час вдиху та видиху.


Слайд #46
Опора та рух
Грудна клітка


Слайд #47
Опора та рух
Таз
Таз утворений двома тазовими кістками, крижовим та куприковим відділами хребта. З’єднання цих складових частин досить міцне.
Криж
Куприк


Слайд #48
Опора та рух
Таз
Таз є поясом нижніх кінцівок. Вони поєднані між собою міцним тазостегновим суглобом.


Слайд #49
Опора та рух
Таз


Слайд #50
Опора та рух
Таз
Таз має вигляд чаші і слугує для утримання органів черевної порожнини.


Слайд #51
Опора та рух
Таз


Слайд #52
Опора та рух
Верхня кінцівка
Верхня кінцівка складається з плечового поясу та вільної кінцівки.
До плечового поясу належать лопатка та ключиця.


Слайд #53
Опора та рух
Верхня кінцівка
Вільна кінцівка (рука) складається з трьох відділів:
плече - плечова кістка;
передпліччя – ліктьова та променева кістки;
кисть – зап’ясток, п’ясток та фаланги пальців.


Слайд #54
Верхня кінцівка
Опора та рух


Слайд #55
Опора та рух
Верхня кінцівка


Слайд #56
Опора та рух
Нижня кінцівка
Нижня кінцівка складається з тазового поясу та вільної кінцівки: - стегно – стегнова кістка;
гомілка – велика і мала гомілкові;
стопа – передплесно, плесно та фаланги пальців.


Слайд #57
Опора та рух
Нижня кінцівка


Слайд #58
Опора та рух
Нижня кінцівка


Слайд #59
Опора та рух
Нижня кінцівка


Слайд #60
Опора та рух
Нижня кінцівка


Слайд #61
Опора та рух
Нижня кінцівка


Слайд #62
Опора та рух
Знижується обмін речовин
Підвищується стомлюваність
З’являються головні болі
Зменшується ЖЄЛ – життєва ємність легень
Затрудняється робота: легень, серця, ШКТ
Порушення постави


Слайд #63
Опора та рух
Порушення постави


Слайд #64
Порушення постави
Опора та рух


Слайд #65
Опора та рух
Порушення постави


Слайд #66
Опора та рух
Порушення постави


Слайд #67
Опора та рух
Порушення постави


Слайд #68
Гіподинамія – малорухливий спосіб життя.
Опора та рух
Гіподинамія


Слайд #69
Опора та рух
М’язова система
М’язи людини поділяються на:
м’язи голови;
м’язи тулуба: грудей, спини та живота;
м’язи кінцівок.


Слайд #70
Опора та рух


Слайд #71
Опора та рух
М’язова система


Слайд #72
Опора та рух
М’язова система


Слайд #73
М’язи в живому організмі ніколи, навіть, у спокої не бувають повністю разслаблені, вони знаходяться у стані деякого напруження - тонусу. М’язовий тонус підтримується імпульсами, що поступають у м’язи з ЦНС. Завдяки м’язовому тонусу підтриму-
ється стійкість тіла та його положення в просторі.
Опора та рух
М’язова система


Слайд #74
Опора та рух


Слайд #75
Опора та рух
М’язова система


Слайд #76
Опора та рух
М’язи голови
М’язи голови поділяються на:
м’язи черепної коробки;
мімічні м’язи;
жувальні м’язи.


Слайд #77
Опора та рух
М’язи голови


Слайд #78
Опора та рух
М’язи голови


Слайд #79
Опора та рух
М’язи шиї


Слайд #80
Опора та рух
М’язи спини


Слайд #81
Опора та рух
М’язи спини


Слайд #82
Опора та рух
М’язи спини


Слайд #83
М’язи грудей та живота
Опора та рух


Слайд #84
Опора та рух
М’язи грудей та живота


Слайд #85
Опора та рух
М’язи грудей та живота


Слайд #86
Опора та рух
М’язи грудей та живота


Слайд #87
Опора та рух
М’язи кінцівок
М’язи кінцівок поділяють на згиначі та розгиначі. Їхні функції взаємопротилежні.


Слайд #88
М’язи, які виконують одні і ті ж рухи, називають синергістами, а протилежні рухи - антагоністами. Наприклад, у згинанні тіла беруть участь декілька м’язів - всі вони синергісти, а антагоністами є – згиначі і розгиначі кінцівок.
Опора та рух
М’язи кінцівок


Слайд #89
Опора та рух
М’язи верхньої кінцівки
М’язи верхньої кінцівки поділяються на:
1 - м’язи плечового поясу;
2 - м’язи вільної кінцівки: плеча, передпліччя та кисті.


Слайд #90
Опора та рух
М’язи верхньої кінцівки


Слайд #91
Опора та рух
М’язи верхньої кінцівки


Слайд #92
Опора та рух
М’язи нижньої кінцівки


Слайд #93
Опора та рух
М’язи нижньої кінцівки


Слайд #94
Опора та рух
М’язи нижньої кінцівки


Слайд #95
Опора та рух
М’язи нижньої кінцівки


Слайд #96
Опора та рух
М’язи нижньої кінцівки


Слайд #97
Втома – особливий стан, що проявляється
в погіршенні рухових функцій, координації руху, зниженні працездатності. Вона носить тимчасовий характер.
Активний відпочинок – зміна видів діяльності.
Опора та рух
Втома та відпочинок


Слайд #98
Опора та рух
Повторення теми “Опора та рух”.
Які відділи скелету існують?
Які групи м’язів виділяють в організмі?


Слайд #99
Опора та рух
Зробити позначення


Слайд #100
Зробити позначення
Опора та рух
1.
2.
3.
4.
5.
1
2
3
4
5


Слайд #101
Зробити позначення
Опора та рух
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15


Слайд #102
Зробити позначення
Опора та рух
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Слайд #103
Опора та рух
Зробити позначення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Слайд #104
Опора та рух
Зробити позначення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Слайд #105
Опора та рух
Зробити позначення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
……..


Слайд #106
Опора та рух
Зробити позначення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
……..


Слайд #107
Опора та рух
Зробити позначення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
……..


Слайд #108
Опора та рух
Зробити позначення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.


Слайд #109
Опора та рух
Зробити позначення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
……..