Презентація "Листок"

-5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Листок"
Слайд #1
Л И С Т О К
Матеріали до уроків у 7 кл.


Слайд #2
Листок


Слайд #3
Чим зумовлюється різноманітність листків?
Що спільного в їхній будові?
Чим листки відрізняються один від одного?
Як пояснити слова: “Зелений – висить, жовтий – летить, а чорний – лежить”.
Проблемні запитання


Слайд #4
Терміни теми
Листок
Черешок
Листкова пластинка
Простий листок
Складний листок
Видозміни листків
Жилкування
Листорозміщення
Функції листків


Слайд #5

це бічна частина пагона, що виконує функції фотосинтезу, газообміну та транспірації - випаровування води.
На відміну від кореня та стебла, листок має обмежений ріст.
Листок


Слайд #6
Завдяки чому всі
листкові пластинки
повернуті до світла,
а не навпаки?
Які складові частини
листка це
забезпечують?
Поміркуйте


Слайд #7
Листок складається з лист- кової пластинки, черешка та основи. Найважливіші функції виконує листкова пластинка, черешок регулює положення пластинки відносно світла, повертаючи його, а основа з’єднує листок зі стеблом.
Будова листка


Слайд #8
Якщо у листка відсутній чере-
шок, його називають сидячим,
а якщо листкова
пластинка обгортає
собою стебло,
його називають
піхвовим.
Будова листка


Слайд #9
Черешковий
листок
Сидячий
листок


Слайд #10
У залежності від кількості листкових пластинок на черешку, листки є
прості та складні.
Прості і складні листки


Слайд #11
Будова простого листка


Слайд #12
Прості листки мають на черешку лише одну листкову пластинку.
Прості листки


Слайд #13
Різноманітність простих листків


Слайд #14
Різноманітність простих листків


Слайд #15
Якщо на черешку декілька листкових пластинок він складний.
Складні листки


Слайд #16
Будова складного листка


Слайд #17
трійчастий
Різноманітність складних листків
пальчастий
перистий


Слайд #18
Різноманітність складних листків


Слайд #19
Зовні листки різних рослин відрізняються за:
формою листкової пластинки;
краєм листкової пластинки;
формою верхівки листка;
формою основи листка…
Відмінності між листками


Слайд #20
Відмінності між листками


Слайд #21
Відмінності між листками


Слайд #22
Відмінності у зовнішній будові листків значною мірою пов’язані з умовами середовища існування рослин та їхнім походженням.
Відмінності між листками


Слайд #23
Відмінності між листками


Слайд #24
Відмінності між листками


Слайд #25
Відмінності між листками


Слайд #26
Форми листкової пластинки


Слайд #27
Форми краю листкової пластинки


Слайд #28
Форми верхівки листкової пластинки


Слайд #29
Форми основи листкової пластинки


Слайд #30
На листковій пластинці добре помітні жилки. Вони розташовуються у певному порядку. Малюнок жилок називають жилкуванням.
Жилкування


Слайд #31
Жилкування є:
а) паралельне;
б) дугове;
в) сітчасте.
Жилкування


Слайд #32
Листки на стеблі розміщуються у певній послідовності - це називають листорозміщенням. Воно є:
почергове, супротивне та мутовчасте або кільчасте.
Листорозміщення


Слайд #33
Функції листків
транспірація
фотосинтез
дихання


Слайд #34
Видозміни листків
На відміну від звичайних листкових пластинок, рослини мають видозмінені листки, як пристосування до певних умов існування та доступності до води і світла.


Слайд #35
До видозмінених листків належать:
колючки;
вусики;
м’ясисті листки;
хижі листки;
Видозміни листків


Слайд #36
Чому видозмінюються листки?
Листки, як і всі інші органи рослин, видозмінюються для того, щоб виконувати певні функції.
Видозміни листків


Слайд #37
Чи знаєте ви, що...
Найбільші листки до 3 метрів у діаметрі має вікторія-регія, що росте у водах Амазонки.
Найдовші листки до 30 м має тропічна рослина - пальма рафія.


Слайд #38
Листок
Закінчити речення:
Листок – це ………
Складається листок із ………
Листки бувають ……………
Забарвлення листків забезпечує ……………….
Жилкування буває ………….


Слайд #39
Встановити відповідність
Листок
Жилкування
Функції листка
Видозміни
колючки, вусики, хижі листки
паралельне, сітчасте, дугове
транспірація, фотосинтез, дихання


Слайд #40
Листок
Визначити: де прості листки, а де складні


Слайд #41
Успіхів!