Презентація "Макроеволюційний процес. Закони еволюційного процесу"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Макроеволюційний процес. Закони еволюційного процесу"
Слайд #1
Макроеволюційний процес. Закони еволюційного процесу.


Слайд #2
2
Сєверцов Олексій Миколайович
Іван Іванович Шмальгаузен
Напрямки
біологічний прогрес
біологічний регрес


Слайд #3
3
Прояви біологічного регресу
Прояви біологічного прогресу


Слайд #4
Біологічний регрес
4
Біологічний регрес характеризується звуженням ареалу, змен­шенням чисельності виду, скороченням кількості популяцій і зменшенням систематичних одиниць, переважанням смертності над народжуваністю.


Слайд #5
Біологічний прогрес
5
Шляхи досягнення біологічного прогресу встановлені О. М. Сєверцовим і пов’язані з різноманітними перетвореннями в будові організмів. До них належать ароморфоз, ідіоадаптація й загальна дегенерація.


Слайд #6
Ароморфоз
6
Ароморфоз — орогенез, або морфофізіологічний прогрес, що су­проводжується значними змінами в будові організмів, підвищенням рівня їхньої організації.


Слайд #7
Ідіоадаптація
7
Ідіоадаптація — галогенез, що супроводжується виникненням в організмі окремих пристосувань до умов середовища, місця проживання без зміни рівня організації.


Слайд #8
Приклад ідіоадаптації
8


Слайд #9
Дегенерація
9
Загальна дегенерація — морфофізіологічний регрес, що супро­воджується спрощенням рівня організації, зникненням деяких органів або систем органів.


Слайд #10
10
Ще однією суттєвою відмінністю макроеволюційних проце­сів є можливість об’єднання в новій групі генетичного матеріалу й можливостей віддалених систематичних груп.


Слайд #11
11
Кілька з них навіть опанували політ
Енанціорніс
Конфуціосорніс
(Гоацин)


Слайд #12
12
Дякую за увагу!

Презентацію підготувала
Учениця 11-А класу
Невольниченко Юлія