Презентація "Земноводні"

-5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Земноводні"
Слайд #1
Земноводні


Слайд #2

Земноводні або амфібії – перша група хребетних тварин, що у процесі історичного розвитку вийшла на сушу, але їх розмноження та розвиток відбувається у воді.


Слайд #3
Мета уроку
Видільною
Системою
Статевою
системою


Слайд #4
Повторення
Земноводні – хордові хребетні холоднокровні тварини, які більшою чи меншою мірою зберігають зв’язок з водним середовищем.
Налічують близько 4000 видів земноводних. В Україні 17 видів.
Відділи тіла : голова, тулуб, хвіст( може і не бути).
Шкіра гола. Має слизові залози.
Хребет скл. з хребцевих відділів: шийного, крижового, тулубового, хвостового( не у всіх).


Слайд #5
Повторення


Слайд #6
Травна система
Усі земноводні харчуються тільки здобиччю, що рухається. На дні ротоглоткової порожнині знаходиться язик. У безхвостих він переднім кінцем прикріплюється до нижніх щелеп, при вилову комах язик викидається з рота, до нього приліплюється здобич. На щелепах є зуби, що служать лише для утримання здобичі. У жаб вони розташовані лише на верхній щелепі.
У ротоглоткову порожнину відкриваються протоки слинних залоз, секрет яких не містить травних ферментів. З ротоглоткової порожнині їжа по стравоходу надходить у шлунок, звідти в дванадцятипалу кишку. Сюди відкриваються протоки печінки та підшлункової залози. Перетравлювання їжі відбувається в шлунку і в дванадцятипалій кишці. Тонкий кишечник у пряму кишку, яка утворює розширення — клоаку.


Слайд #7
Травна система


Слайд #8
Дихальна система
Органи дихання земноводних побудовані дуже різноманітно Наприклад, жаба, як і інші безхвості, дихає легеня-ми і через шкіру. Легенево-шкірне дихання властиве більшості земноводних. Але личинки земноводних, а також деякі види в дорослому стані дихають зовнішніми зябрами.
Своєрідна родина амфіумових поряд з легенями має і внут-рішні зябра. Безлегенева саламандра в дорослому стані не має ні зябр, ні легенів, а дихання здійснюється через шкіру.
Легені являють собою парні мішки з тонкими комірчасти-ми стінками. Дихальні шляхи розвинені слабо і представлен! короткою гортанно-трахейною камерою, оточеною двома чер-паловидними хрящами, на яких розміщуються голосові зв'язки. Скелет гортані властивий лише вищим земноводним. Механізм легеневого дихання в зв'язку з відсутністю грудної клітки


Слайд #9
Кровоносна система
Кровоносна система. Серце всіх земноводних трикамерне, складається з двох передсердь і одного шлуночка, а також венозної пазухи, яка сполучається з правим передсердям, і артеріального конуса. В останньому є поздовжній спіральний клапан, який відіграє важливу роль при розподілі венозної і артеріальної крові.
Коли передсердя розширюються, кров надходить до серця. Збагачена на кисень кров, що надійшла з легенів та шкіри, йде у ліве передсердя, а з усього тіла, насичена вуглекислим газом і бідна на кисень, — у праве передсердя. При одночасному скороченні передсердь і розширенні шлуночка кров з обох передсердь надходить через єдиний отвір у шлуночок, в се-редній частині якого частково змішується. При скороченні шлуночка кров з серця розходиться по трьох парах судин. 3 правої частини шлуночка венозна кров іде в легені та шкіру, з середньої частини шлуночка мішана кров із значною кількістю кисню надходить до різних органів тіла, а з лівої частини шлуночка чиста артеріальна кров надходить до головного мозку.


Слайд #10
Кровоносна система
Отже, на відміну від риб, які мають лише одне коло кровообігу, у жаб є два кола: мале (або легеневе), по якому кров циркулює від шлуночка серця до легенів та шкіри і назад у ліве передсердя, і велике коло, по якому кров з шлуночка серця розходиться по всьому тілу й повертається у праве передсердя. Земноводні не мають сталої температури тіла, а тому вони також належать до холоднокровних тварин.


Слайд #11
Кровоносна система


Слайд #12
Видільна система
Органами виділення земноводних є нирки, розта-шовані по боках хребта в задньому відділі черевної порожнини. У процесі обміну речовин в організмі тварин утворюються шкідливі рідини, які разом з кров'ю потрапляють у нирки і звідси, перетворившись на сечу, видаляються в клоаку. Сюди відкривається також отвір сечового міхура, в якому скупчується сеча перед видаленням назовні.


Слайд #13
Нервова система
Н е р в о в а система земноводних подібна до нервової системи риб. У головному мозку є п'ять відділів, як і у риб: передній, проміжний, середній, мозочок та довгастий мозок. Але мозок земноводних характеризується і кількома прогре-сивними рисами. Це виявляється у відносно більших, ніж у риб, розмірах переднього мозку, у повному розділенні його пів-куль і в тому, що не тільки дно бічних шлуночків, але й їх боки та покрівля містять мозкову речовину. Середній мозок порівня-но невеликих розмірів. Мозочок дуже малий, що зв'язано з одноманітними і нескладними рухами земноводних.


Слайд #14
Нервова система
Від головного мозку відходить 10 пар головних нервів, одинадцята пара (додатковий нерв) нерозвинена, а дванадцята відходить за межами черепа. Спинномозкові нерви у більшості земноводних утворюють добре виявлені плечове і поперекове сплетіння. Добре розвинена симпатична нервова система, яка складається в основному з двох нервових стовбурів, розташо-ваних по боках хребта.


Слайд #15
Нервова система


Слайд #16
Органи чуття
Органи зору земноводних мають ряд особливостей, зв'язаних з напівназемним способом життя. На відміну від риб земноводні мають на очах рухомі повіки для захисту відвиси-хання і забруднення. Третя повіка, або миготлива перетинка, розташована в передньому куті ока. Рогівка ока опукла, криш-талик лінзовидний. Акомодація зору досягається переміщен-ням кришталика під впливом війчастого мускула.


Слайд #17
Орган зору - око


Слайд #18
Органи чуття
Органи слуху земноводних пристосовані до кращого сприиняття звукових подразнень Крім внутрішнього вуха, представленого перетинчастим лабіринтом, у земноводних є ще середнє вухо, що являє собою порожнину, один кінець якої відкривається в ротоглотку, а другий підходить до поверхні го-лови; він затягнутий тонкою барабанною перетинкою. В середньому вусі розташована паличковидна слухова кісточка — стремінце, яке одним кінцем упираеться в овальне вікно внутрішнього вуха, другим — у барабанну перетинку.


Слайд #19
Органи чуття


Слайд #20
Органи чуття
Органи нюху земноводних являють собою парні нюхові капсули, які сполучаються з зовнішнім середовищем парними зовнішніми ніздрями. Від нюхових капсул відходять внутрішні ніздрі, або хоани, які сполучають їх з ротоглотковою порожниною. У земноводних, як і в усіх наземних хребетних, система органів нюху служить не тільки для сприйняття запахів, але й для дихання.


Слайд #21
Орган дихання


Слайд #22
Статева система
Статеві орган и самців представлені парними сім'я-никами, які не мають самостійних вивідних шляхів. Сім'я-виносні канальці виходять через передній відділ нирки і впадають у так званий вольфів канал, що перед впаданням у клоаку утворює сім'яний міхурець, який служить для тимча-сового резервування сім'я.
Статевими органами самок є яєчники. Дозрілі яйця потрап-ляють у порожнину тіла, а потім у яйцепроводи — довгі зви-висті трубки, задній кінець яких відкривається у клоаку. Запліднення у більшості земноводних зовнішнє. Розвиток відбу-вається у воді. Через 15—20 днів з заплідненої ікринки выходить личинка-пуголовок. Він дйхає зовнішніми зябрами, плавав за допомогою хвоста і через 55—60 днів поступово перетворюється, на маленьку жабу.


Слайд #23
Дякую за увагу!!!
Виконала
Учениця 8-А класу
Клуб Олена
2013