Презентація "Деградація природи"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Деградація природи"
Слайд #1
Деградація природи


Слайд #2
Деградація природи - процес порушення екологічної рівноваги, який спричиняється природними чи антропогенними факторами і призводить до руйнації навколишнього середовища.


Слайд #3
Багато років, ресурси біосфери витрачались у максимальних обсягах. Людство вступило у XX століття під гаслом: природа не храм, а майстерня. Такий хід не міг не завершитися глобальною деградацією природного середовища.


Слайд #4
Особливо численними стали застереження про деградацію природи планети у другій половині XX століття, коли окремі локальні eкoлoгiчнi лиха почали переростати в глобальну екологічну кризу.


Слайд #5
У XX столітті багато учених висловлювали стурбованість iз приводу загрози людству з боку наслідків науково-технічного прогресу. Однак yci цi застереження отримали мало заходів у відповідь - екологічна криза природного середовища посилювалась.


Слайд #6
Темпи зміни параметрів біосфери, породжені цією екологічною кризою, виявились у тисячі разів вищими за темпи природної еволюції. Розпочалася загальна глобальна деградація природного середовища.


Слайд #7
На фоні загальної деградації природного середовища
створюються передумови для розвитку надзвичайних екологічних ситуацій та екологічних катастроф.


Слайд #8
Головна небезпека для людства полягає в поступовій деградації природного середовища та впливом, здавалося б, малопомітних результатів виробничої діяльності. Вони спричиняють такі глобальні явища, як:


Слайд #9
Глобальне потепління


Слайд #10
Руйнування озонового шару


Слайд #11
Кислотні дощі


Слайд #12
Забруднення всіх геосфер планети


Слайд #13
Деградація ландшавтів


Слайд #14
Неконтрольоване переміщення токсичних відходів


Слайд #15
Спустелювання


Слайд #16
Ерозія грунтів


Слайд #17
Зменшення біологічної різноманітності


Слайд #18
Наслідки деградації сильно торкнулися грунтів та с/г виробництва. Частка пасовищ i сіножатей за останні період суттєво не зменшилася i залишається на досить низькому piвні. Майже не збільшуються площі полезахисних лісонасаджень, немає помітних зрушень у структурі агроландшафтів.


Слайд #19
Дякую за увагу!!!