Презентація "Засоби догляду за хворими"

-4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Засоби догляду за хворими"
Слайд #1
Засоби догляду за хворими


Слайд #2
Догляд, доглядання
процес, що складаєть­ся з комплексу заходів, які забезпечу­ють всебічне обслуговування хворого, створення належних гігієнічних умов, що сприяють неускладненому перебігу хвороби, прискоренню одужання, по­легшенню страждань та запобіганню ускладненням і своєчасному виявлен­ню їх, а також виконання лікарських призначень.


Слайд #3
Догляд
Догляд за хворими — невід'ємна складова лікування. Багато хворих, особливо хірургічного профілю, само­стійно не одужують, їх виходжують.


Слайд #4
Загальний догляд
Загальний догляд — це сума тих за­ходів, яких потребують будь-які хворі незалежно від характеру їх захворюван­ня (патології), віку, статі тощо.


Слайд #5
Серед загальних заходів виокремлюють:
а) гігієнічне утримання приміщення, ліжка та меблів, самого хворого, його одягу, посуду, предметів туалету тощо;
б) чітке виконання всіх призначень лі­каря (дотримання техніки процедур та схеми введення ліків);
в) спостере­ження за перебігом хвороби, станом хворого та інформування лікаря про зміни в його стані;
г) годування хворо­го.


Слайд #6
Загальний догляд містить такі під­розділи:
1) гігієна навколишнього середо­вища;
2) гігієна персоналу, профілактика внутрішньогоспітальної інфекції;
3) особиста гігієна хворого;
4) дезінфекція виділень хворого;
5) гігієна білизни;
6) гігієна передач і відвідувачів;
7) гігієна транспорту;
8) гігієна харчування.


Слайд #7
Гігієна навколишнього середовища


Слайд #8
Гігієна персоналу


Слайд #9
Гігієна хворого. Профілактика про­лежнів.


Слайд #10
Транспортування хворих і гігієна транспорту.


Слайд #11
Харчування та годування хворих.


Слайд #12
Дезінфекція виділень хворого та по­суду для них
Виділення хворих, які не мають інфекційних уражень кишечнику та сечовивідних шляхів, спеціально не дезінфікують. Знезаражують лише по­суд, призначений для випорожнень ле­жачих хворих. Судна, сечоприймаль-ники, плювальниці добре миють гаря­чою водою та промивають дезінфіка-ційним розчином: 3—5 % хлораміном, 5 % карболовою кислотою, лізолом чи 20 % хлорним вапном.


Слайд #13
Догляд за тяжкохворими та тими, хто помирає.


Слайд #14
Спостереження за хворим та пере­бігом його хвороби


Слайд #15
Дякую за увагу