Презентація "Життєвий цикл рослин"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Життєвий цикл рослин"
Слайд #1
Життєвий цикл рослин


Слайд #2
Ріст - це необоротне збільшення розмірів та маси як цілого організму, так і окремих його частин. Ріст рослин зумовлений поділом та ростом клітин. Завдяки цьому утворюються нові тканини та органи.


Слайд #3


Слайд #4
Відповідно до розміщення твірної тканини розрізняють верхівковий та вставний типи росту органів. Верхівковий ріст забезпечують твірні тканини конуса наростання пагона або зон поділу та розтягування кореня. Існують і вставні твірні тканини. Вони розташовані в основі міжвузлів деяких рослин. Наприклад, у злаків (пшениці, кукурудзи, рису) за їхній рахунок видовжуються міжвузля і росте стебло.


Слайд #5


Слайд #6
Спокій у рослин - це пристосування до переживання несприятливих умов (зимових холодів, літніх посух), коли процеси життєдіяльності майже припиняються.


Слайд #7
Зміни тривалості світлового періоду доби впливають, зокрема, на швидкість та терміни росту й цвітіння рослини, листопаду. Реакцію рослин на зміну тривалості дня та ночі називають фотоперіодизмом.


Слайд #8
Навесні збільшення тривалості дня для рослин є сигналом до розпускання листків, цвітіння і плодоношення. Зміну тривалості світлового періоду доби сприймають листки. В них утворюються речовини, що зумовлюють розвиток квіткових бруньок.


Слайд #9
Розвиток - це якісні зміни, які послідовно відбуваються в організмі та його окремих частинах упродовж життя.


Слайд #10
Розвиток рослин відбувається у кілька послідовних етапів. Насамперед у квіткових рослин виділяють зародковий та післязародковий періоди розвитку.


Слайд #11
Етап паростка триває від моменту проростання до формування перших зелених листків.


Слайд #12
Етап молодості -період життя від появи перших зелених листків до цвітіння.


Слайд #13


Слайд #14
Етап зрілості триває від часу першого цвітіння до втрати здатності утворювати насіння та плоди.


Слайд #15


Слайд #16
Старіння - закономірні процеси розвитку рослин, пов'язані з віковими змінами.


Слайд #17
Усі перетворення, що відбуваються в організмі від його зародження до відмирання, називають індивідуальним розвитком.


Слайд #18
Ріст і розвиток рослин регулюють особливі біологічно активні речовини, які виробляються в самій рослині, - фітогормони. Фітогормони рухаються по рослині, прискорюючи або гальмуючи ріст певних її ділянок.


Слайд #19
Підсумки
Рослинам, як і іншим організмам, властиві процеси росту та розвитку. Ріст може бути безперервним чи періодичним. Розвиток рослин відбувається у кілька послідовних етапів. У життєвому циклі квіткових рослин виділяють зародковий та післязародковий періоди. Післязародковий період охоплює етапи паростка, молодості, зрілості та старіння.


Слайд #20
Запитання
Що таке ріст і які його види вам відомі?
Які сезонні явища спостерігають у житті рослин?

Які чинники регулюють ріст рослин?

З яких періодів складається життєвий цикл квіткових рослин?

На які етапи поділяють післязародковий період життя рослин?


Слайд #21