Презентація "Збереження біорізноманіття"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Збереження біорізноманіття"
Слайд #1
Збереження
біорізноманіття


Слайд #2
2
Збереження біосфери неможливе без збереження біологічного різноманіття організмів, які населяють нашу планету (біорізноманіття).


Слайд #3
З метою збереження видового різноманіття понад 30 країн світу приєдналися до Всесвітньої стратегії охорони природи, теоретичною базою якої є розуміння того, що кожний вид організмів є необхідним компонентом біосфери.


Слайд #4
У 1948 році було організовано постійну Комісію по видах рослин і тварин, яким загрожує зникнення. Результатом роботи комісії стало створення Міжнародної Червоної книги.


Слайд #5
Водночас триває робота й по складанню так званих Чорних списків видів, які зникли з лиця Землі, починаючи з 1600 року.
Створюються списки видів, які потребують охорони на теренах окремих держав та національні Червоні книги.


Слайд #6
Зниклі види – не виявлені в дикій природі після неодноразових пошуків, проведених у місцях їхнього можливого існування.
«Золота» жаба
Занзібарський леопард


Слайд #7
Зникаючі види – перебувають під загрозою зникнення, збереження яких малоймовірне, якщо триватиме дія чинників, що негативно впливають на стан їхніх популяцій.
Вінценосний журавель
Гусінь метелика махаона
Пума флоридська


Слайд #8
Природоохоронна територія — територія, яка охороняється через своє екологічне, культурне або подібне значення.
Заповідники – це природоохоронні установи загальнодержавного значення, які створюються з метою збереження у природному стані типових для даної місцевості або унікальних природних комплексів.


Слайд #9
Біосферні заповідники:
Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський, Дунайський.
Вони мають міжнародне значення і створюються з метою збереження у природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери та здійснення екологічного моніторингу.


Слайд #10
Асканія-Нова


Слайд #11
До складу природно-заповідного фонду України, крім заповідників і національних природних парків, також входять 259 заказників, 124 пам’ятників природи, 17 ботанічних садів, 6 зоопарків, 24 дендрологічні парки, 87 парків – пам’яток садово-паркового мистецтва. Всього мережа природно-заповідного фонду налічує 6 450 територій та об'єктів загальною площею 1 665 тис. гектарів, що становить 2,8% території України.