Презентація "Гендерна соціалізація особистості"

+14
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Гендерна соціалізація особистості"
Слайд #1
Гендерна соціалізація особистості


Слайд #2
Соціалізація - комплексний процес засвоєння індивідом певних соціальних ролей і/або інтеграція до певної соціальної групи. Соціалізація виступає одним із основоположних соціальних процесів, що забезпечує існування людини в середині суспільства. Соціалізація являє собою процес входження людини в суспільство, включення її в соціальні зв'язки та інтеграції її з метою встановлення її соціальності.
Соціалізація та її фази


Слайд #3
Фази соціалізації
1. Немовля. Головне завдання – формування довіри.
2. Раннє дитинство. Формується почуття самооцінності


Слайд #4
3. Вік гри (5-7 років). Формування почуття ініціативи.
4. Шкільний вік. Дитина навчається досягати цілей.


Слайд #5
5. Юність. Виникає відчуття власної неповторності, індивідуальності.
6. Молодість. Виникає потреба і здатність до психологічної близькості з іншою людиною.


Слайд #6
7.Дорослість. Характеризується творчою діяльністю, продуктивною працею.
8.Зрілий вік, або старість. Виникає почуття задоволення від виконаного обов’язку.


Слайд #7
Провідні феномени соціалізації


Слайд #8
Ґендер (англ. gender — «стать», від лат. genus — «рід») — соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, на відміну від статі, яка позначає біологічні відмінності.На відміну від біологічної статі, гендер виступає набором соціально рольових самоідентифікацій (самовизначень), які можуть збігатися з суто біологічними статево-рольовими стереотипами або суперечити їм.
Гендер. Гендерна соціалізація


Слайд #9
Усвідомлення людиною своєї приналежності до чоловічої або жіночої статі визначають його поведінку, спосіб життя, формування особистісних якостей людини. Це складний процес, пов'язаний з оволодінням певної гендерної ролі.


Слайд #10
Гендерна соціалізація
Гендерна соціалізація - це процес засвоєння людиною соціальної ролі, визначено для неї суспільством від народження, залежно від того, чоловіком або жінкою вона народилася.


Слайд #11
Механізми здійснення гендерної соціалізації


Слайд #12
Сім’я - перша ланка соціалізації


Слайд #13
Головні функції сім’ї


Слайд #14


Слайд #15
Висновки:


Слайд #16
Джерела:
http://klasnaocinka.com.ua/en/article/enderna-sotsializatsiya-osobistosti.html
http://www.br.com.ua/referats/Sociology/127107.htm
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


Слайд #17
Дякую за увагу!☺