Презентація "Походження Сонячної Системи"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Походження Сонячної Системи"
Слайд #1
Походження Сонячної системи


Слайд #2
Сонячна система — планетна система, що включає в себе центральну зірку — Сонце , і всі природні космічні об'єкти, що обертаються навколо Сонця.


Слайд #3
Дослідження Сонячної системи
Космогонія - розділ астрономії, що вивчає походження й розвиток небесних тіл (Сонця, планет та їхніх супутників, зір, галактик) і їхніх систем.


Слайд #4
Єдиної, завершеної теорії утворення зір, планет або галактик дотепер не існує.


Слайд #5
Нашу Сонячну систему досі немає з чим порівнювати, хоча подібні їй системи повинні бути досить поширеними, а їхнє виникнення має бути не випадковим явищем, а закономірним.


Слайд #6
Теорії щодо походження Сонячної системи
Особливої уваги заслуговують гіпотези німецького філософа Канта й теорія, яку через кілька десятиліть незалежно запропонував французький математик Лаплас.


Слайд #7
Теорія Канта
Вона ґрунтується на законі всесвітнього тяжіння. Кант виходив з еволюційного розвитку холодної пилової туманності, упродовж якого спочатку виникло центральне масивне тіло, яке в перспективі мало б стати тим, що ми називаємо Сонцем, а потім планети.


Слайд #8
Теорія Лапласа
Він описав гіпотезу утворення Сонця і планет із туманності, яка вже обертається. Він вважав її не пиловою, а газовою, дуже гарячою і з високою швидкістю обертання. У результаті високотемпературної конденсації у "породоутворюючих" елементів утворилися планети.


Слайд #9
«Гіпотезою Канта-Лапласа»
Сонячна система виникла в результаті закономірного розвитку газопилової туманності.


Слайд #10
На зміну цій гіпотезі почали висуватися інші. Зупинимося на гіпотезі Джинса, яка поширилася в першій третині минулого століття. Вона цілком протилежна до гіпотези Канта-Лапласа.


Слайд #11
Вихідна матерія, із якої потім утворилися планети, була викинута із Сонця (яке на той час уже було схожим на нинішнє) при випадковому проходженні поблизу нього якоїсь зорі.


Слайд #12
Гіпотеза Джинса
Утворення нашої Сонячної системи, як й інших подібних, малоймовірне, тому що близьке проходження зір у нашій Галактиці та їхнє зіткнення — явище рідкісне.


Слайд #13
Гіпотеза Вулфсона
Газовий струмінь, із якого утворилися планети, був викинутий з пухкого об'єкта, що проходив повз Сонця – протозорі. При наближенні протозорі до Сонця під впливом приливних сил поверхня протозоряного згустку повинна деформуватися і навколо протозоряного згустку мало б утворитися газове середовище.


Слайд #14
На сьогодні найбільш розробленою є гіпотеза радянського вченого О.Ю.Шмідта, що з'явилася в 1944 році. 


Слайд #15
Гіпотеза Шмідта
Наша планета утворилася з речовини, захопленої з газопилової туманності, через яку колись проходило Сонце, що мало майже "сучасний" вигляд.
Первісний момент речовини хмари може бути як завгодно великим.


Слайд #16
Походження планет Сонячної системи
Перший вибух електронів відбувся 5,726 млрд. років тому під час переходу нього з рівня зірок-супергігантів на рівень зірок-гігантів.


Слайд #17
Другий вибух відбувся 4,5 млрд. років тому. Під час переходу нього з рівня зірок-гігантів на рівень зірок головної послідовності.


Слайд #18
Виконала
Учениця 11-В класу
ТБЛ
Синюк Анастасія


Слайд #19
Дякую за увагу!