Презентація "Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця"
Слайд #1
Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця


Слайд #2
Екліптика – велике коло, по якому рухається на небі Сонце протягом року відносно зір. Цей видимий рух Сонця обумовлений рухом Землі по орбіті.


Слайд #3
Рухаючись по екліптиці, Сонце двічі на рік буває на небесному екваторі у так званих точках рівнодення.
Точка весняного рівнодення – точка перетину екліптики Сонця і небесного екватора у східній пікулі (21 березня).


Слайд #4
Рухаючись по екліптиці, Сонце двічі на рік буває на небесному екваторі у так званих точках рівнодення.
Точка осіннього рівнодення – точка перетину екліптики і небесного екватора в західній півкулі (23 вересня).


Слайд #5
У дні рівнодень тривалість дня і ночі однакові, оскільки шлях Сноця над горизонтом дорівнює його шляху під горизонтом.


Слайд #6
У день літнього сонцестояння (22 червня) Сонце знаходиться найдалі від небесного екватора у бік північного полюса світу. Опівдні для північної півкулі Землі Сонце знаходиться найвище над горизонтом, день найдовший.
День літнього сонцестояння


Слайд #7
У день зимового сонцестояння (22 грудня) Сонце знаходиться найдалі від небесного екватора в бік Південного полюса світу. Висота Сонця у верхній кульмінпції найменша і день найкоротший.
День зимового сонцестояння


Слайд #8
Зодіакальні сузір’я
Річий шлях Сонця на небі вздовж екліптики пролягає через сузір’я, які здавна мають назву зодіакальних, а їх сукупність називається поясом Зодіаку.


Слайд #9
Знак зодіаку – це знак того зодіакального сузір’я, під яким народжується людина. Кожне з 12 сузір’їв Сонце проходить приблизно за місяць.


Слайд #10
Рух сонця через зодіакальні сузір’я
У дійсності Сонце проходить через 13 сузір’їв за рік. Термін перебування Сонця в цих сузір’ях не співпадає з датами, наведеними в гороскопах.


Слайд #11
Видимий рух Місяця
Місяць рухається навколо Землі в той самий бік, в якій Земля обертається навколо своєї осі. Результат цього руху – видиме переміщення Місяця на фоні зір назустріч обертанню небесної сфери.


Слайд #12
Період обертання Місяця навколо Землі відносно зір називається зоряним або сидеричним місяцем. Він становить 27.3 доби.


Слайд #13
Фази Місяця – зміна зовнішнього вигляду Місяця для спостерігача на Землі. Відбувається це тому, що Місяць займає різні положення відносно Землі і Сонця, яке його освітлює.


Слайд #14
Виділяють чотири головні фази: новий Місяць, перша чверть, повний Місяць (повня), третя чверть.


Слайд #15
Синодичний місяць – проміжок часу між двома послідовними однаковими фазами Місяця. Він дорівнює 29.5 доби.


Слайд #16
Сонячна доба на Місяці дорівнює синодичному періоду – приблизно 2 земних тижні день і 2 земних тижні ніч.
Період обертання Місяця навколо осі дорівнює періоду обертання його навколо Землі. Тому ми бачимо завжди тільки одну півкулю Місяця.


Слайд #17
Сонячні та місячні затемнення
Сонячне затемнення відбувається тоді, коли тінь від Місяця потрапляє на поверхню Землі. Розрізняють 3 типи сонячного затемнення: повне, часткове, кільцеподібне.


Слайд #18


Слайд #19
Місячне затемнення відбуваєть тоді, коли Місяць потрапляє в тінь Землі. Місячне затемнення видно на всій північній півкулі Землі і для всіх точок цієї півкулі воно починається і закінчується водночас.


Слайд #20


Слайд #21
Дякуємо за увагу!!!