Твір на тему: «Ідея бунту, протистояння диктаторській владі» за оповіданням Г. Косинки «Фавст»

Навколо нас – кати і кустоді
Синедріон, і кесар, і претор.
Микола Зеров

Григорій Косинка по праву вважається одним з найобдарованіших українських новелістів 20-х – 30-х років XX століття. Його перші твори, написані у стилі імпресіонізму, засвідчили непересічний талант митця. Особливий вплив цієї літературної течії найбільше відзначився у новелах збірки «На золотих богів», яка вплинула на усю подальшу творчість митця.

Для більшості творів Г. Косинки характерні яскраві метафори, система розірваних фраз і ритмізована проза. Тонкий знавець людської душі, письменник і гуманіст Г. Косинка у своїх новелах правдиво зображував тогочасне життя. Але це був не суцільний тріумф радянської влади після перемоги Жовтневої революції, а зображення страшної руйнації людських особистостей і матеріального світу.

Серед українських письменників того часу Г. Косинка вирізнявся своєрідним реалістичним стилем творів, який ґрунтувався на розумінні душі сільського хлібороба. У своїх творах талановитий український письменник ставав начебто дитиною. Але він був не тільки дитиною зі щирим поглядом, а обтяженим роками мудрецем. Цей мудрець ніколи не занурювався у вивчення власного «я» і не бажав потрапити у тісний зв'язок з оточуючою дійсністю. Тільки інколи, усього кількома словами чи навіть одним єдиним словом він виказував симпатію чи антипатію по відношенню до тих чи інших подій, до тієї чи іншої людини. Натомість, Г. Косинка давав можливість читачеві самостійно складати власну думку щодо описуваних характерів, почуттів і подій.

Творчий стиль Г. Косинки можна визначити як синтетичний, адже в його творах гармонійно переплітаються реалізм, конструктивізм, футуризм, імпресіонізм, експресіонізм і символізм. Саме через це учасників літературної групи «Гроно», до якої належав і Г.Косинка, називали синтетиками.

Про майстерність Г. Косинки чи не найкраще свідчить його оповідання під назвою «Фавст», яке так і залишилося недописаним. Це оповідання дуже довго не друкували. Бо події, які зобразив у цьому творі Г. Косинка, відбувалися у в’язниці одразу ж після закінчення Жовтневої революції.

Ідея оповідання Г. Косинки «Фавст» - показати, що прагнення українців до незалежності притаманне не тільки представникам інтелігенції, а й простому народу, який став замислюватися над сенсом свого існування. Проповідуючи трагедію сучасного Фауста, письменник застерігав суспільство від кривавої розправи над селянами і від тисяч жертв, які дуже скоро наповнили сталінські концтабори.

Твори Григорія Косинки було заборонено видавати, а в 1934 влада знищила й самого письменника. Але ідея бунтарства проти насильства з боку влади, прагнення власної гідності й честі залишилося у творах новеліста як взірець для наступних поколінь.

Виграй GTA5!