Твір на тему: «Безсмертя «розстріляного відродження» української поезії 1920–1930-х років»

-2

Термін «розстріляне відродження» вперше з’явився у закордонній українській діаспорі і його виникнення приписують літературознавцю Юрію Лавриненко, який вжив це словосполучення як назву збірки найкращих поезій українських авторів 20-30 років минулого століття. За період с 1920 по 1930 рік українська культура і література, здається, компенсувала три століття відставання, а на терені Вітчизни навіть переважила вплив інших культур, зокрема російської. По деяким даним, у 1925 році в Україні налічувалося п’ять тисяч письменників та інших літературних діячів.

Подібне Відродження було можливе завдяки сміливості і талановитості представників українського народу. І що ж казати про творчість українців за часи українізації, коли навіть в умовах заборони і замовчування українських літературних надбань талановиті митці, серед яких І. Франко, П. Куліш, М. Коцюбинський та інші, створили багато прозових і поетичних творів, гідних найкращих творів світової літератури.

Вийшовши, в більшості своїй, з селян, робітників, священників, різночинців, службовців та інших нижчих верств населення, нове покоління українських літераторів часто не мало можливості навіть здобути пристойну освіту, бо на перешкоді стояла спочатку громадянська війна, а потім – голод і необхідність заробляти собі на хліб. Але, намагаючись розправити скуті віками крила творчості, використати будь-яку можливість познайомитися з останніми творами світової літератури і при цьому постійно працюючи, вони дуже швидко роздивлялися сучасні тенденції і створювали дійсно національне актуальне мистецтво.

Що ж визначало шукання тогочасної літературної еліти і тематику творів пореволюційної доби? Головними складниками світогляду митців «розстріляного відродження» була щира віра у власні ідеали, самостійність мислення і бунт. Причому, в більшості своїй, представники тієї доби були інтелектуалами, які ставили не на маси, а на читачів як на окрему особистість. За їх зовнішнім лояльним відношенням до радянської влади ховалися глибокі запити і творчі пошуки.

Проза «розстріляного відродження» поділяється на дві течії – сюжетні і безсюжетні твори. У безсюжетних художніх творах ставка робилася не на слово або речення, а на підтекст, дух твору, його скритий сенс. Ці твори здебільшого мали характерні ознаки неоромантизму і експресіонізму. Найбільш яскравими авторами цієї течії були М. Куліш, Л. Курбас, А. Головко, Ю. Яновський, М. Хвильовий та деякі інші, не менш відомі сьогодні митці. У поезії «розстріляного відродження» найбільш цікавими були шукання П. Тичини, І. Багряного, Є. Плужника і О. Олеся.

Трагічна доля покоління літературних митців 20-30 років минулого століття продемонструвала нам усю силу і безсмертя українського духу, творчий потенціал наших співвітчизників, необхідність власного шляху і незалежності від впливу іноземних культур. Тільки в таких умовах можливо створити власну національну культуру та літературу і довести її до найвищого світового рівня.

Виграй GTA5!