Твір на тему: «Розвінчання національного нігілізму у комедії М. Куліша «Мина Мазайло»

+2

Микола Куліш є багатогранним талановитим митцем, адже у його творчому спадку є і прозові, і публіцистичні твори, але найбільше визнання до нього прийшло, коли відомий український режисер поставив драму «97». Уся творчість цього талановитого письменника і драматурга – це загострене зображення психології та побуту пересічних українців.

З історії відомо, що у двадцятих роках минулого століття в Україні відбувалися складні соціальні та культурні процеси, велися активні політичні та літературні дискусії. Микола Куліш завжди знаходився у центрі подій культурного життя, і доказом цього може служити яскрава комедія «Мина Мазайло». Головний герой цього драматичного твору – малорос за своєю сутністю, але українець за походженням Мина Мазайло. Для того часу він був типовим «колишнім українцем», у психології якого на віки вкоренилася думка про те, що все українське відноситься до «третього сорту». Мина Мазайло вважав, що єдиний спосіб вийти з плебейського стану – це відмовитися від своїх предків, відмовитися від національного.

Мешканець Харкова, службовець тресту «Донвугілля», Мина соромився свого українського походження. Навіть причиною своїх життєвих невдач він вважав власне прізвище: «Мазайло! Жодна гімназистка не хотіла гуляти – Мазайло! На службу не приймали – Мазайло! Од кохання відмовлялися – Мазайло!».

Мина вирішує змінити своє прізвище і обирає нове серед кількох, які, на його погляд, звучать більш «благородно»: Алмазов, Розов, Тюльпанов, але зупиняється на прізвищі Мазєнін. У рішенні змінити прізвище героя підтримує і його дружина Килина, і його дочка Рина. Для них теж прізвище Мазайло «як віспа на житті». Автор навіть приводить її слова про чоловіка, у яких відчувається розпач: «Мене обдурив: я покохала не Мазайла, а Мазалова, чом не сказав?».

Не менша зневага до свого прізвища і абсолютна відсутність національної свідомості характеризують і Рину – доньку головного героя комедії. Адже їй довелося жити в такі часи, коли можна було відректися від своїх предків, лише написавши заяву до РАКСу.

Підтримку у рішенні змінити своє прізвище Мина Мазайло відчуває і від тьоті Моті, яка приїхала гостювати до родини з Курська. Цей образ – втілення типової великодержавної пихи, а її зневажливий зверхній тон, її українофобство – це яскрава ознака міщанського світогляду.

Слід сказати, що у комедії «Мина Мазайло» М. Куліш розвінчав національний нігілізм, а його сучасники побачили у творі себе: хтось був у ті часи сміливим, а хтось жалюгідним. А своїх нащадків письменник застерігав не забувати, до якої нації, до якого роду ми належимо. А ще він призивав бути гідними громадянами своєї країни, зберігати національні традиції і любити рідну мову. Комедія «Мина Мазайло» – це критика національної упередженості, сатира на міщанство і великоросійський шовінізм.