Твір на тему: «Що після постмодернізму?»

-1

У постмодерністських творах досить незвичайними є зв’язки автора з текстом, з персонажами, з простором, з часом. Текст, персонажі, простір і час відчувають залежність від автора, його творчої волі. Однак і автор відчуває залежність від свого твору. Р. Барт писав, що це сприяє усвідомленню того, що автор – всемогутній Творець, але, водночас, він – персонаж іншого, більшого, ніж його, «тексту» – життя, що рухається за своїми законами.

Автор нерідко бере на себе роль героя твору. А якщо поміж ними все ж таки зберігається різниця, то у творах часом використовується так званий літописний стиль. Постмодерністи прагнуть створити певний коментар, сучасний «переклад» або «літопис» свого часу. Хоча авторська думка при цьому, зазвичай, приховується, однак, особистісне, творче начало свідчить про торжество людського над безладом і хаосом буття.

Крім того, не можна обійти увагою і той факт, що сюжет у творах постмодернізму, як правило, розпадається на декілька окремих сюжетів, численні відступи, твори самих персонажів, додатки, авторські коментарі тощо.

Отже, можна сказати, що постмодернізм означає загальні напрямки розвитку сучасного мистецтва і літератури, до яких входять різноманітні течії і школи, які виникли на межі XX-XXI століть. При цьому це головний художній напрям, адже розвиток сучасної культури дає усі підстави стверджувати, що сьогодні постмодернізму вже притаманні більшість ознак мистецького напряму. Це і характеристики епохи нескінчених криз у світі та суспільстві, і нові способи створення художньої реальності, які інколи, в незначній мірі, виявлялися за різних періодів розвитку української та світової культури і літератури.

На мій погляд, вже настав час, коли поняття «постмодернізм» стало означати певну епоху в історії світової літератури, як це колись було і з термінами «романтизм», «бароко» або «відродження». І якщо під «постмодернізмом» розуміти певну епоху, то, передусім, треба мати на увазі сучасний етап. Отже, з впевненістю можна сказати, що нам довелося жити в епоху постмодернізму.

Слід зазначити, що поняття «постмодернізм» умовне і багатозначне, однак це зовсім не заважає глибоко його вивчати і визначати характерні ознаки. Але будь-які ознаки сучасного постмодернізму не є остаточними, бо постмодернізм у сучасній українській та світовій літературі – явище, ще не застигле у своїх формах, надзвичайно динамічне. Через це можна сказати, що у постмодернізму велике майбутнє, і цей напрямок буде головним ще багато десятиліть. А визначити, що буде після постмодернізму, в наш час майже неможливо, адже наше стрімке життя кожен день приносить нам щось нове, неочікуване і непередбачене.

Виграй GTA5!