Твір на тему: «Новели Г. Косинки – гарячий подих революції, селянської волі і сум бідняцької ниви»

Гострота відтворюваних Г. Косинкою конфліктів і об’єктивність художнього зображення завжди викликали здивування в середовищі критиків, а найбільш принципові з них звинувачували талановитого письменника у поетизації сил, ворожих тогочасній дійсності, в утвердженні куркульства і бандитизму. Натомість, дуже високу оцінку творам Г. Косинки надавав М. Рильський та багато інших, не менш відомих українських письменників та поетів, які наголошували, що його новели з часом зіллються у певну гармонію і створять справжню революційну епопею, адже автора цікавив не тільки перебіг тогочасних революційних подій, а й буття українського народу.

Ця риса творчості Г. Косинки найкраще виявляється в одній з його новел – ранньому творі під назвою «На золотих богів». У ній автор розкриває драму співвітчизників, які були змушені боронити свою волю на злиденних обніжках та осьмушках, під злиденними стріхами, які змушені були горіти у вогні завойовників – білогвардійських карателів.

Стиль художнього мислення більшості новел Г. Косинки – це романтизм, гарячий подих революції, селянської волі і сум бідняцької ниви, як сказав про них М. Стельмах. У новелах Г. Косинки виникає багато стислих фрагментів, які швидко змінюють один одного, але така швидкоплинність не затемнює авторських поглядів і суті речей. Прагнення письменника полягає у показі боротьби українського селянства проти північних завойовників та в зображенні незмірності того горя, яке ніс нашим співвітчизникам прихід банд білогвардійців.

Реабілітація публіцистичних і художніх творів Г. Косинки відбувалася в декілька етапів. Перші чотирнадцять новел письменника були видані у часи хрущовської «відлиги». Пізніше, вже у 70-х роках минулого століття, була оприлюднена публіцистична спадщина Г. Косинки. У всіх цих творах йшла мова про драму заблуканих «лицарів темної ночі», які не мали змоги «вхопити тропи», які творили ґрунт для між групових свар, отаманщини тощо.

Як відомо, саме такими явищами на Україні супроводжувалися суспільні потрясіння та злами, і Г. Косинці вдалося відтворити їх з великим людським болем, з великою художньою силою. Разом з іншими публіцистичними замальовками і новелами усі ці «ворожі» твори талановитого письменника дають якщо не цілісну епопею революції, а потім і громадянської війни, то дійсно широку картину народного лиха, яке прийшло на українські землі разом із більшовицькою революцією.

Виграй GTA5!